Här är ledarsidans önskemotioner till kyrkomötet

Jonas Eek opinionschef

Sommartid är motionstid till kyrkomötet. Den 2 augusti ska motionerna vara inne.

Kyrkans Tidnings ledarsida presenterar fem önskemotioner, nästa fem kommer den 18 juli. Förslagen har dykt upp på ledarsidan under våren så klicka på länkarna om du önskar ett längre resonemang.

1. Revidera kyrkoordningen avseende församlingens grundläggande uppgift

Mission är att vara sänd ut i världen. Det är grundläggande för kyrkan. Mission är något som kyrkan är, inte något kyrkan gör. Därför bör kyrkoordningen revideras avseende församlingens grundläggande uppgift (2 kap, § 1). Där står: ”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”.

Men mission är inte en uppgift bland andra. En teologiskt mer konstruktiv självbild är att se sig själv som utsänd. Kyrkan är en del av Guds mission, sänd ut i världen för att förkunna och gestalta evangeliet om Jesus Kristus. Det är det enda uppgiften – och den tar sig tre uttryck: att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni. Mycket skulle falla på plats med en sådan hållning.

2. Tillsätt en haverikommission om kyrkans gudstjänst

Gudstjänstbesöken i Svenska kyrkan dalar. Nästan 7 miljoner fler gudstjänstbesök gjordes 2000 jämfört med 2017. Det innebär att under åren som fri kyrka har gudstjänstbesöken minskat med en tredjedel, vilket av flera skäl är oroande. Det är hög tid att tillsätta en haverikommission för kyrkans gudstjänster. Vad har gått fel och – framför allt – hur kan den nedåtgående trenden brytas?

3. Specificera det konkreta trosinnehållet i kyrkans undervisning

Under lång tid har kyrkan ägnat sig åt metodisk utveckling om hur undervisningen ska bedrivas. Samtidigt har innehållsfrågorna – vad det är som ska undervisas – hamnat i bakgrunden. Det faktum att all kyrkans undervisning är dopundervisning måste konkretiseras så att minsta gemensamma innehållsliga nämnare specificeras i kursplaner för Svenska kyrkans undervisning.

Dessa kursplaner bör också tydliggöras i en serie katekeser för olika målgrupper (barn, konfirmander, konvertiter, vuxna).

4. Inför max- och golvtaxa för kyrkoavgiften

Medlemsutvecklingen i Svenska kyrkan visar på en stor rörlighet bland medlemmarna. Men också på att ekonomin fortsatt är en trigger för att gå ur kyrkan – det är vanligare att höginkomsttagare lämnar. Det är otillfredsställande att högavlönade väljer att gå ur kyrkan av ekonomiska skäl, samtidigt som människor med små marginaler upplever sig inte ha råd med kyrkoavgiften.

Därför bör en maxtaxa införas som sätter ett tak på avgiften och ett inkomstgolv under vilket man inte betalar någon avgift alls. Det borde de flesta kunna anse vara rimligt. Just rimligheten i kyrkoavgiften är en faktor som gör att man stannar som medlem.

5. Planera och genomför en kommunikationssatsning om kristen tro till landets hushåll

Kyrkan står inför en omfattande kommunikativ utmaning. Att berätta om kristen tro i en tid av existentiell vilsenhet, i ett samhälle präglat av mångfald, till människor som ofta saknar erfarenhet av levande kristen tro. Allt för att peka på trons relevans i livet och i förlängningen kyrkomedlemskapets rimlighet. Det är dags för en satsning av samma kaliber som Lilla boken om kristen tro medan resurserna ännu finns. Kyrkan har inte råd att avstå en sådan satsning.

Tillsätt en bred grupp med framträdande teologer, pedagoger, kommunikatörer, trendspanare, medie-guruer, digitaliseringsexperter, folklivs- och framtidsforskare, som tillsammans mejslar fram innehåll, språk och tonalitet, samt kanaler och förpackningar.

 

Här är ledarsidans önskemotioner till kyrkomötet from Kyrkans Tidning on Vimeo.

Jonas Eek, opinionschef
4 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
8

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Linköpings stift
Strängnäs stift
Linköpings stift
Göteborgs stift
Stockholms stift
Luleå stift