Hör vi ett nödrop från flera av storpastoraten?

Jonas Lindberg ledarskribent

LEDARE. I måndags meddelade Malmö pastorat att kyrkoherden Anders Ekhem köps ut från sin tjänst efter knappt fyra år.

Han är därmed den fjärde kyrkoherden som under de senaste månaderna har lämnat ett av de storpastorat som bildades i samband med strukturreformen 2014.

Även om parterna har angett olika skäl i dessa fyra fall är det värt att åter ta upp frågan om hur dessa storpastorat ska organiseras på bästa sätt. Det är åtminstone lätt att få intrycket att det finns många tänkbara svårigheter som i sin tur gör chefsrollen där extra utsatt. Kanske hör vi ett nödrop från flera av dessa pastorat just nu.

Vid höstens kyrkomöte togs frågan om en utvärdering av strukturreformen upp av flera motionärer, men en majoritet av ledamöterna menade då att det fortfarande är för tidigt för en sådan genomlysning. Tills vidare får därför hoppet bland annat ställas till det nätverk som storpastoratens kyrkoherdar har bildat.

En närliggande fråga gäller de kyrkoherdar som genom reformen istället blev arbetsledande komministrar med en gemensam kyrkoherde. Även här finns det en motion i kyrkomötet daterad så långt tillbaka som till 2013, som ännu väntar på svar från kyrkostyrelsen.

I flertalet fall används i nuläget titeln församlingsherde, men utan att kyrkoordningen definierar den formella statusen och innehållet i en sådan tjänst. Här finns det en möjlighet att bidra med formellt stöd i en organisation som fortfarande söker sin form.

Jonas Lindberg, ledarskribent

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.