Inåtvända typer dras till kyrkan

Forskning visar att det är vanligare att introverta personer dras till kyrkan än extroverta. Genom ökad delaktighet och mer socialt stimulerande miljöer kan dock församlingen bredda sin bas.

För ett par år sedan blev amerikanskan Susan Cain massmedialt uppmärksammad för sin bok Tyst, där hon hävdar att introverta personer missförstås och undervärderas i den västerländska kulturen. Den starka efterfrågan på social kompetens i arbetslivet kan exempelvis ses som ett tecken på just det. Förra året kom svensken
Linus Jonkman med en bok på ett liknande tema.

I korthet handlar det om två grundläggande personlighetsdrag. Introverta personer påstås föredra tystnad och ett mer begränsat socialt umgänge, medan extroverta uppskattar att få mer stimulans av sin omgivning.

Begreppen som sådana är inte nya utan har bland annat studerats inom religionspsykologin under lång tid. I den nyligen utkomna Anglican Cathedrals in Modern Life sammanfattar redaktören Leslie J Francis och hans kollega Judith A Muskett tidigare studier med att kristna kyrkor lättare drar till sig introverta än extroverta personer, såväl när det gäller präster, som aktiva medlemmar och tillfälliga besökare.

Med tanke på de kulturella likheterna mellan Storbritannien, den engelska kyrkan och svenska förhållanden är det inte orimligt att tänka sig att resultaten skulle kunna se ungefär likadana ut också här.

Faktum är att också Jesus torde kunna beskrivas som introvert, eftersom han i evangeliernas berättelser gärna drar sig undan för att be i ensamhet. Om det sedan har präglat kyrkan i en eller flera kulturer är det kanske ingen överraskning.

Om vi följer Susan Cains tes om att samhället i första hand anpassas efter extroverta personer kan det naturligtvis tyckas positivt att kyrkan står som något av en motkultur på den punkten. Samtidigt har kyrkan ett uppdrag och en ambition att finnas tillgänglig för så många som möjligt. En ökad satsning på till exempel meditation och retreater kan ge fördjupning åt den personlighetstyp som kyrkan redan når, men inte nödvändigtvis nya grupper.

I svensk forskning kring gudstjänstutveckling poängteras ofta vikten av ökad delaktighet. Om vi kombinerar den typen av påståenden med resultaten kring en högre andel introverta i kyrkan skulle en möjlig slutsats kunna vara att ökad delaktighet inte nödvändigtvis uppskattas av alla för egen del. Däremot kan det bidra till att kyrkan har lättare att nå människor som föredrar mer social stimulans, det vill säga de som kan beskrivas som mer extroverta. Med andra ord breddas basen för den gudstjänstfirande församlingen om delaktigheten ökar.

Leslie J Francis och hans forskarkollegor pekar på en annan väg genom att hänvisa till det som inom den engelska kyrkan kallas för Fresh Expressions, som är ett samlingsbegrepp för en mängd olika nysatsningar i verksamheten, ofta med fokus på socialt umgänge. I den här forskningen finns ytterligare skäl till varför även svenska församlingar bör tänka i liknande banor.

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.