Kyrkomötet

Kyrkomötet – kom igen nu!

Jonas Eek opinionschef

Sju motioner av de 95 som inkommit till höstens kyrkomöte anknyter mer eller mindre direkt till de önskemotioner som ledarsidan presenterade i somras. Det är glädjande att vi är många som ser liknande utmaningar och vill att kyrkan ska arbeta i denna riktning.

1: Motionerna Beskrivningen av församlingens grundläggande uppgift (2018:6) och ”Missionen och församlingens grundläggande uppgift” (2018:54) föreslår en revision av Kyrkoordningens skrivning om församlingens grundläggande uppgift. Mission bör beskrivas som något som församlingen är en del av och inte som en verksamhet som församlingen utövar.

Ledarsidan föreslog också en sådan revision som tydliggör mission som den enda uppgiften som tar sig tre uttryck: att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni.

 

2: Nationell handlingsplan för rekrytering till kyrkliga tjänster (2018:1) väcker frågan om att upprätta en nationell handlingsplan för kyrkans rekrytering.

Om detta skrev ledarsidan att det är ”hög tid att upprätta en lång siktig nationell handlingsplan för Svenska kyrkans rekrytering, där de lokala församlingarna ses som rekryterande miljöer”.

 

3: Motionerna Bok om kristen tro till svenska hushåll (2018:2) och Kommunikationsstrategi (2018:29) tycker att kyrkostyrelsen ska ges i uppdrag att ge ut en bok om kristen tro som delas ut till svenska hushåll, alternativt utarbeta en kommunikationsstrategi för att informera om kristen tro till medborgarna.

Under rubriken Planera och genomför en kommunikationssatsning om kristen tro till landets hushåll föreslog ledarsidan en kommunikationssatsning av samma kaliber som Lilla boken om kristen tro medan resurserna ännu finns.

 

4: Ny vuxenkatekes (2018:4) föreslår att kyrkostyrelsen tar fram en vuxenkatekes med utgångpunkt från den Augsburgska bekännelsen.

Detta katekestänk är i linje med ledarsidans förslag att specificera det konkreta trosinnehållet i kyrkans dopundervisning med kursplaner som tydliggörs ”i en serie katekeser för olika målgrupper (barn, konfirmander, konvertiter, vuxna).”

 

5: Gudstjänstlivets kris (2018:33) väcker förslaget att tillsätta en ”kriskommission” för gudstjänstlivets utveckling, vilket överensstämmer med ledarsidans önskemål ”att tillsätta en haverikommission för kyrkans gudstjänster. Vad har gått fel och – framför allt – hur kan den nedåtgående trenden brytas?”

 

Den 2 oktober inleds kyrkomötet och redan i helgen är det dags för De Ungas Kyrkomöte. De flesta motioner brukar avslås. Ändå kan man rikta en hoppfull uppmaning:

Kyrkomötet – kom igen nu!

Jonas Eek, opinionschef

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne