Mission

Mission är något kyrkan är - inte något kyrkan gör

Utsänd. Mission är grundläggande för kyrkan. Nu är det dags att revidera kyrkoordningen när det gäller församlingens grundläggande uppgift.

I veckan som gick (2018-02-22) meddelade Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet att Ingrid le Roux utsetts till medicine hedersdoktor. Hon belönas för sitt arbete med hälsovård till utsatta kvinnor och barn i Kapstadens kåkstäder genom så kallade mentormammor, som är ett slags vandrande mödra- och barnavårdscentraler. Le Rouxs livsgärning är väl värd att uppmärksammas och borde kunna inspirera oss, bland annat till att revidera kyrkoordningen.

På den personliga nivån är det en berättelse om det stora som kan ske när en människa finner sin uppgift i världen. Eller en berättelse om när Gud finner rätt medarbetare.

Via ett betydelsefullt konfirmandläger och volontärarbete på stiftsgården möter den unga Ingrid le Roux en levande kristen tro. Under en meditation erfar hon ”närvaron av en absolut levande Kristus”, som det står i boken om hennes liv. Tron växer till djup övertygelse.

På olika vägar hamnar hon på 1970-talet som ung läkare i Sydafrika, där hon bygger upp en verksamhet så imponerande att självaste Desmond Tutu kallar henne ”Guds gåva till Sydafrika”. Med tiden blir Ingrid le Roux formellt utsänd av Svenska kyrkan. Och det är just så som hon ser på sig själv – som utsänd.

Ingrid le Roux är därmed också väl värd att uppmärksammas på en mer övergripande nivå. Tacksamt och stolt ska vi notera när medarbetare i Svenska kyrkan gör goda insatser. Dessutom bör det inspirera alla som är kallade att vara kyrka – som ett slags mission i retur. Självbilden att vara utsänd borde prägla också kyrkan här hemma.

Mission är att vara utsänd och det är grundläggande för kyrkan. Mission är något som kyrkan är, inte något kyrkan gör. Det är därför idé att revidera kyrkoordningen avseende församlingens grundläggande uppgift. I kyrkoordningen (2 kap, § 1) står: ”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”.

Men mission är inte en uppgift bland andra. En teologiskt mer konstruktiv självbild är Ingrid le Rouxs – att se sig själv som utsänd. Kyrkan är en del av Guds mission och som sådan sänd ut i världen för att förkunna och gestalta evangeliet om Jesus Kristus. Det är det enda uppgiften – och den tar sig tre uttryck: att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni.

Mycket skulle falla på plats med en sådan hållning. Dels blir evangeliet tydligt i kyrkans och församlingens uppdrag och innehåll. Allt kyrkan gör har missionen som ärende. Dels blir det enklare att se och strukturera sin verksamhet utifrån tre självklara uppgifter, i stället för att lite pliktskyldigt ”klämma in” mission som en fjärde uppgift.

Dessutom knyter det an till hur missionärer i olika tider ser på sig själva och sin uppgift. Att vara utsända för världens skull för att predika och gestalta evangeliet om ”närvaron av en absolut levande Kristus”, genom att bygga kyrkor (gudstjänst), skolor (undervisning) och sjukhus (diakoni).

Så grattis Ingrid le Roux och Svenska kyrkan. Hoppas detta kan inspirera oss andra.

Mer inom samma ämne
Mission
Mission
Mission
Mission