Prästvig inga främlingsfientliga

SIGNERAT På den rasistiska nätsajten Avpixlat.se, stödd av riksdagsman Kent Ekeroth (sd), uppmuntrades i vintras till infiltration av Asylgruppen Lund. Sajtens sympatisörer uppmanades kontakta asylgruppen och utge sig för att kunna ge skydd åt gömda flyktingar, i syfte att ange dem och få dem deporterade.

Både polisen och Migrationsverket betackade sig föredömligt snabbt för sådan ”hjälp” från sverigedemokrater. Och kyrkan måste nu, när den hämtat sig från chockvågor och taktikspel i den senaste tidens överhettade debatt, lika snabbt se till att främlingsfientlighet motas i grind. Stiften måste säkerställa att främlingsfientliga teologer i framtiden inte antas för prästvigning. Utvisningshotade som söker sig till kyrkan för stöd ska självklart inte behöva riskera att möta en prästvigd sverigedemokrat.
Det är inte en fråga om att inskränka någons yttrandefrihet. Blivande präster måste vara lämpade för sitt ämbete. Till kyrkans kärnverksamheter idag hör aktivt stöd till flyktingar. Den verksamheten är oförenlig med sverigedemokratiska värderingar.

”Svenska kyrkan krackelerar inifrån” skrev Christer Sturmark i ett av många debattinlägg på sistone om sverigedemokrater och omskärelse av pojkar, men kanske hoppas han för mycket. Att föra en öppen debatt är knappast att ”krackelera inifrån”, tvärtom är det yttrandefrihet i sin prydno. Självklart kan människor i kyrkan vara emot omskärelse och säga det och andra som tycker annorlunda kan säga emot, vilket ju också är exakt vad som skett. Yttrandefrihet innebär inte frihet att stå oemotsagd.
När självutnämnda talesmän för omskurna män överdramatiserar genom felaktiga termer som ”stympning”, skjuter de lika långt över målet som när man kallar en öppen debatt i kyrkan för en ”inkvisition”. Den teolog som prompt vill argumentera mot omskärelse kan liksom kvinnoprästmotståndare och homofober fäktas med lämpliga citat ur NT, men vore manlig omskärelse ett grovt övergrepp skulle kanske protesterna i någon mån även komma från de omskurna själva?
Kvinnlig omskärelse är en stympning, manlig är det inte, och argumentationen mot omskärelse utstrålar hur som helst inte i första hand omtanke om muslimska och judiska småpojkar. Primära syftet tycks vara att utmåla deras föräldrar som bestialiska i kraft av sin religion.

Det vore spännande om missionerande ateister framöver, i stället för att demonisera troende, kunde börja skapa identitet genom att formulera vad de själva bejakar och praktisera det. Det finns flyktingar i nöd som vida skulle föredra att söka stöd hos ateister hellre än i kyrkan, så vad har humanisterna konkret att ge dem?

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Jacob Hjort
Man får inte glömma att illegala invandrare uppehåller sig i Sverige illegalt. Man kan ha ett medmänskligt ansvar att stötta individer i nöd men det kan knappast vara ett krav att ha den politiska åsikten att invandringen skall vara fri. Man undrar vad nästa förbjudna åsikt kommer bli. Kan vi verkligen låta kristna möta en prästvigd moderat? En prästvigd heterosexuell man? Det gäller ju att ha rätt åsikter, definierade av Maria Küchen och hennes kreddiga vänner. Återigen: den politiska korrektheten visar sig intolerant och utestängande, trots alla fina ord.
Fredrik N
Detta förslag skulle inte vara möjligt att genomföra i praktiken. Ingen är skyldig att redovisa vilket parti vederbörande tillhör/sympatiserar med. Och var skall biskop/antagningskommité dra gränsen för VAD som är "främlingsfientlighet"? Att dessutom omöjliggöra för kristna präster att kritisera företeelser i andra religioner vore ju helt absurt. Det är nog dags för Küchen & Co att starta ett nytt liberalteologisk och interreligiöst samfund. Hejdå!
Johanna Andersson
http://blogg.passagen.se/kristenopinion/entry/vem_talar_maria_k%C3%BCchen_f%C3%B6r
medlem
"Utvisningshotade som söker sig till kyrkan för stöd ska självklart inte behöva riskera att möta en prästvigd sverigedemokrat." Varför inte säga "Invandrare från forna Östeuropa ska självklart inte behöva möta en prästvigd kommunist"? Om man läser vigningslöftena noga och tar dem på allvar så räcker de. Problemet är att Svenska kyrkan har sett mellan fingrarna med lärolöftet så länge att ingen tar dem på allvar. Då behöver man utöka med fler och fler kriterier tills kyrkan blir en blek spegel av samtidsandan i stället för ett salt. Kärnverksamheten handlar inte om något annat än evangeliet. I all sin välvillighet bidrar förslaget ovan bara till ökad politisering av kyrkan och till mindre fokus. Om man inte kan föra samtalet utan att stämpla och etikettera och införa ytterligare yrkesförbud för vissa kategorier kommer problemen bara att öka.
Stephan
Håller med i tankegångarna, men var inte så enkelspårig! Självklart ska inte rasister kunna bli prästkandidater och vigas till präster, men de ska heller inte kunna bli diakonkandidater och vigas till diakoner. Naturligtvis ska vi ställa samma krav på de som antas till utbildning för församlingspedagog eller kyrkomusiker. Det är inte bara präster och diakoner som möter utsatta människor i det dagliga arbetet i kyrkan. Och att vi är tydliga med kyrkans hållning och ståndpunkter när vi antar personer till frivillig- och volontärarbete är väl en självklarhet?
NASSER
Har någon tagit sig tid att studera "omskärelsens" djupgående bieffekter? Har Marias anhängare någonsin diskuterat onani med muslimska män? Hur våldsamma är inte Sveriges Imamer emot självbefläckelse? Vilken grupp tjänar mest pengar på detta ingrepp? Har någon ens brytt sig om hur mycket som stympas? En aspekt av heders förtryck är att det sker för att upprätthålla ett sexuelt "anseende", är det verkligen demokratiskt?
Bengt Malmgren
Det är inte högt till tak här inte. Känns högst kvävande och instängt. Åsiktskontroll. Den intoleranta toleransen. Jag har visserligen inte samma syn på omskärelse som Annika Borg, främlingsfientlig är jag inte heller, alla världens nationer umgås jag med i min kyrka, men anser att man ändå måste kunna diskutera olika sakfrågor utan att bli stämplad med det ena eller andra epitetet. Håller inte detta på att gå över styr? Dags för omprövning.
Mats Rimborg
Omskärelse är inget enkelt litet ingrepp utan nämnvärda konsekvenser, utan en barbarisk sedvänja som kan orsaka livslångt lidande. Därför är det inte konstigt att frågan väcker starka känslor. Jämförelsen med det kristna dopet som görs ibland är absurd. Om barn hade skalperats vid dopet hade jämförelsen varit relevant, nu är den inte det. Förhuden har till uppgift att skydda ollonet mot nötning och att hålla huden på ollonet smidig för att bevara känsligheten. När man skär bort förhuden försvinner ungefär tio procent av nerverna i penis samt talgkörtlarna på förhudens insida. Ollonet ligger bart och utsätts för nötning från kalsonger och intilliggande hud. Huden härdas, blir grövre och en del av känsligheten går förlorad. Detta har naturligtvis betydelse för sexualiteten. Vissa får problem med att känseln försvinner så mycket att de inte längre kan få orgasm eller utlösning. Omskärelse kan alltså orsaka livslång försämrad sexuell upplevelse. Sverige var först med att förbjuda barnaga, det vore fint om vi kunde bli först med att förbjuda könsstympning också.
Helena
Lite märklig blandning av främlingsfientlighet, humanister, omskärelse och prästvigning i en och samma artikel? Två saker: "Kvinnlig omskärelse är en stympning, manlig är det inte" - det beror helt på vilken variant av kvinnlig omskärelse man talar om. Den enklaste formen kan likställas. "men vore manlig omskärelse ett grovt övergrepp skulle kanske protesterna i någon mån även komma från de omskurna själva?" - det är som att be alla som anser att något står i strid mot någons fundamentala rättighet hålla tyst, de som utsätts får bara själva kritisera handlingen. Det här med de omskurna själva - jag blir ständigt förvånad att folk tycks tro att detta skulle vara något lätt för omskurna eller de i deras närhet att prata om. Det här gäller det mest privata och oftast sexuella, ut och prata om det!.. Dessutom handlar det inte endast om skador, det handlar om en principiell fråga om VAD vi har rätt att göra utan samtycke.
Hans Odeberg
Det här är onekligen stor humor. Sverigedemokrater är, liksom muslimer, inte ett enhetligt kollektiv. Det finns förvisso fradgatuggande rasister och rabiata islam- och muslimhatare. Men det finns även sverigedemokrater som liksom de flesta riksdagspartier vill ha en reglerad invandring - men på en avsevärt lägre nivå. Om vi nu vill lära sverigedemokrater vad sann kristlig kärlek innebär, och få dem att sluta upp med att kollektivisera och demonisera andra människor och få dem att sluta propagera för att dessa människor skall separeras från hederliga svenskar, gärna på så långt avstånd som möjligt. Är då den mest effektiva metoden att kollektivisera och demonisera dem, samt se till att de separeras på så långt avstånd från oss som möjligt? Maria, det du säger är ju att sverigedemokraterna har rätt! Nej, jag vill sannerligen inte att kyrkan skall bli ett reservat för de som ser ned på andra människor. Därför bör vi öppna ögonen för att även människor som inte tycker som vi, pratar på konstig blekingedialekt och bär folkdräkt också är människor.