Rösta solidariskt i maj

EU-valet. Det är viktigare än någonsin att rösta fram ett parlament som verkar för ökad jämlikhet i Europa. Den maningen kommer från den Europeiska kyrkokonferensen.

Tobinskatt på finansiella transaktioner i hela EU, avskaffa tullar för jordbruksprodukter från fattiga länder, en mycket generösare flykting- och invandringspolitik, mer pengar till offentlig vård och omsorg och stopp för avregleringar och åtstramningar. Och en storsatsning på en kraftfull klimatpolitik.

Hur låter det? Som en typisk pamflett från ett icke statsbärande vänsterparti? Kunde ha varit, men det är krav hämtade från ett radikalt manifest som den Europeiska kyrkokonferensen, KEK, och tre andra kristna samarbetsorganisationer, publicerat inför valet till EU-parlamentet i maj.

I KEK samlas 115 ortodoxa, protestantiska anglikanska och gammelkatolska kyrkor från alla Europas länder. Man talar för många – även för Svenska kyrkan, som är medlem.

Valmanifestet ”Det handlar om Europa, det handlar om dig” är en uppmaning till kristna att rösta i parlamentsvalet på kandidater som bidrar till ”visionen om ett EU som verkar för en rättvis och hållbar värld”. Kyrkorna mobiliserar för ett val som tyvärr ofta präglas av lågt valdeltagande med ett demokratiskt underskott som följd.

Valmaterialet ställer en serie krav som får den svenska EU-debatten att verka inkrökt och nationalegoistisk. Kyrkornas krav på mer solidariskt samarbete i EU till skydd för de svagaste i samhället kontrasterar starkt mot en valrörelse i hela Europa som präglas av euroskeptiker och nejsägare. Enligt en undersökning från DN/Ipsos är det bara var femte väljare i Sverige som ser ljust på EU-samarbetet. Flera partier väljer att driva det intetsägande kravet att begränsa EU:s makt i stället för att tala om för väljarna vilken politik man vill driva i det gemensamma lagstiftningsarbetet, där EU-parlamentets inflytande nu blir större än någonsin.

Därför har det aldrig varit viktigare att utse kompetenta och aktiva ledamöter till parlamentet som blivit mindre diskussionsklubb och mer av lagprövande församling. Vi vill inte i denna viktiga institution se en tummelplats för b-politiker och främlingsfientliga nationalister. Ett lågt valdeltagande ger utrymme för allsköns missnöjespartier som egentligen inte återspeglar den stora europiska opinionen.

Kyrkorna vill utmana den ekonomiska politik som syftat till att nå tillväxt genom avregleringar och åtstramningar och som lett till ökad arbetslöshet, ojämlikhet och fattigdom i Europa under den senaste krisen. Många är drabbade och kyrkorna vill föra deras talan.

Krispolitiken hotar hela det europeiska projektets strävan mot fred och social sammanhållning, heter det. Den har skapat en djup förtroendekris för det politiska systemet med växande extremism, rasism och populistisk främlingsfientlighet som följd. I veckan nås vi av nyheter som stora framgångar för Front National i Frankrike vars främsta krav är nej till invandring och  – just det – nej till EU.

KEK pläderar för omläggning av den gemensamma migrations- och flyktingpolitiken. Asylrätten i EU undermineras av länder med dålig eller ingen asylprövning och ansvaret fördelas i dag inte solidariskt mellan alla länder. Från svenskt håll har länge påpekats att EU:s flyktingpolitik är gemensam mer till namnet än till gagnet.
 
Här finns krav på generösare anhöriginvandring och rätt för människor som utsatts för trafficking att få permanent uppehållstillstånd. KEK konstaterar att EU prioriterar gränskontroll i Frontex snarare än stöd till dem som lyckas ta sig över gränsen.

Från kyrkorna alltså en stark kritisk udd – inte mot EU-samarbetet i sig – utan mot delar av den förda politiken. Med skarpa krav på ändring.
Använd din rätt den 25 maj och rösta för ett solidariskt EU som styrs av människor som vill och kan föra de utsattas talan.

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.