Enig styrelse ställer sig bakom förbundsledningen

Förbundsordförande Bror Holm och förbundsdirektör Vibeke Hammarström sitter kvar och KyrkA:s styrelse uttalar sitt fulla stöd för dem.  
 

Uppdaterad

Sedan förra veckan har det stormat kring Kyrkans akademikerförbund. Uppmärksamheten i media har varit stor och kritik och avgångskrav har riktats mot förbundsledningen från flera av förbundets stiftskretsar. Detta på grund av uppgifter om hur förbundets ekonomi och arbetsmiljön på förbundskansliet hanteras.

Tisdagens extra styrelsesammanträde, som pågick från tio på förmiddagen och in på kvällen, ägnades främst åt att utreda vad det är som har hänt, säger förbundsdirektör Vibeke Hammarström:

– Fokus har legat på att få kontroll över läget, på vad förbundet har blivit utsatt för, på vad som pågår och på hur informationen har spritts. Vi har också pratat om ifall vi över huvud taget ska tillåta alkohol framöver.

–   Styrelsen kommer att samlas igen redan nästa vecka och fortsätta arbetet.  Tills dess ska de regionala förtroendevalda informeras, säger hon.

Hur har ni hanterat kritiken från stiftskretsarna?

– Jag tycker att kritiken är förståelig om det framställs som om ledningen äter, dricker eller sover på hotell, utan god anledning. Men nu kommer styrelseledamöter att vända sig till stiftskretsarna och förklara vad detta handlar om.

– Förtroendevalda upplever att de blivit utsatta för manipulation, säger Vibeke Hammarström.

Det står också i ett uttalande från förbundsstyrelsen till Kyrkans Tidning. Den tidigare medarbetare på kansliet som gjorde undersökningen om ekonomi och arbetsmiljö, anklagas för att ha skaffat sig tillgång till uppgifterna på ett obehörigt sätt. Något som medarbetaren nekar till. Styrelsen anser också att uppgifterna tagits ur sitt sammanhang.

Är det okej att gå ut offentligt med att ni anser att en anställd har skandaliserat och manipulerat förbundet?

 – Många mår dåligt på grund av detta, såväl andra anställda som förtroendevalda. Det handlar även om andras hälsa. Vi måste få ett slut på detta, säger förbundsdirektör Vibeke Hammarström.

Den tidigare medarbetaren säger till Kyrkans Tidning att syftet inte har varit att manipulera eller skandalisera. Syftet har varit att visa på problem på kansliet i lojalitet med förbundets medlemmar och att hjälpa styrelseledamöter som vill detsamma, säger hen.

Hur har den kritik som funnits i styrelsen hanterats? 

– Efter en genomgång av fakta föll denna kritik. En enig styrelse har uttalat sitt fortsatta förtroende för oss. Styrelsen går stärkt ur detta och internt är tilliten starkare än någonsin.

Flera stiftskretsar har krävt en extern genomgång av ekonomin och av arbetsmiljön. Vad sa styrelsen om det?

– En extra genomgång av ekonomin skulle kosta över 100 000 kronor. Detta behöver vägas mot att det vid årskiftet är dags för en ordinarie revision. Men den frågan har styrelsen inte beslutat om ännu, den återkommer vi till, säger Vibeke Hammarström.

– Och arbetsmiljöenkäten som gjordes för några månader sedan visar att de som arbetar på kansliet i dag säger att den psykosociala arbetsmiljön är bra eller mycket bra. Skyddsombudet har ingen annan åsikt, så det finns ingen anledning för någon åtgärd.