Klimatfrågan

Använd inte flyg för konfirmandresor

Vi har förståelse för att många vill erbjuda konfirmation utomlands. Det finns dock ett stort problem med utlandsresor med flyg vid konfirmation. Det handlar om vårt klimat, menar debattörerna Kalle Sjöholm och Lovisa Oscarson.

Det var en vecka kvar tills att vi skulle åka med vår konfirmationsgrupp till London. Den här kvällen hade vi ett föräldramöte inför resan. Alla föräldrar dök upp och en förväntan fanns i luften. När vi hade gått igenom regler och förhållningssätt fick föräldrarna ställa frågor. Frågor som dök upp var bland annat, ”Blir det någon shopping, det är ju ändå London?” och ”Får de någon fritid?”

Frågorna i sig kan såklart vara helt relevanta, gör man en konfirmationsresa till en storstad som London får man nog räkna med att liknande önskemål dyker upp. Beroende på hur en församlings organisation samt struktur ser ut kan olika önskemål från konfirmander och föräldrar vid en ulandsresa tillgodoses. Församlingars olika kultur och personalstabilitet är bidragande faktorer till ifall en utlandsresa blir bra eller ej.

Finns en god personalstabilitet innebär detta att frågorna om shopping och dylikt inte blir ett problem utan snarare en möjlighet. Det finns alltså egentligen inte några problem med utlandsresor, givet att församlingens organisation fungerar relativt bra.

Vissa församlingar erbjuder inte endast konfirmationsresor till storstäder utan åker till lägergårdar och kloster i Italien och Grekland eller liknande. Ibland kan till och med utlandsresor vara ett likvärdigt ekonomiskt alternativ som att hyra en lägergård någonstans i Sverige. 

Vi vill med detta säga att vi har förståelse för att många vill erbjuda konfirmation utomlands. Det finns dock ett stort problem i frågan om utlandsresor med flyg vid konfirmation. Det handlar om vårt klimat. Kan vi verkligen med gott samvete erbjuda utlandsresor för konfirmander, när vi samtidigt vet att koldioxidutsläppen vid en längre utlandsresa med flyg för en person motsvarar 20 års källsortering. 

Kyrkan har genom alla tider varit utmanande i samhälleliga frågor. Vi ser det som vårt ansvar att våga utmana vårt västerländska beteende där vi tycker oss ha rätten till att flyga överallt.

Vi är medvetna om att kyrkopolitik kan vara trögt och därav ännu viktigare att vi som jobbar i församling bildar opinion. Det är viktigt att vi vågar ifrågasätta beslut från politiker och kyrkoråd. Är verkligen en ökad konfirmandstatistik värd ett sämre klimat? 

Inför det här läsårets konfirmation har vi, genom diskussioner med miljöaspekten som ett bärande argument valt att sluta med flygresor för konfirmander. Att sluta upp med flygresor vid konfirmation kanske ses som en futtig del för att rädda vårt klimat. Å andra sidan brukar de flesta förändringar börja i det lilla.

Ett aktivt ställningstagande behövs nu och inte om 20 år! Tänk om vi istället för att lägga miljonbelopp på flygresor istället skulle bygga upp en miljöcertifierad gård där vi kan erbjuda konfirmationsläger. 

För våra barns framtid, för vår jord och planet och för hela Guds skapelse.

  • 1 Kommentar

    Logga in för att kommentera

  • Per Westberg

    "Kyrkan har genom alla tider varit utmanande i samhälleliga frågor."

    Är det verkligen sant?

Mer inom samma ämne
Klimatfrågan
Klimatfrågan
Klimatfrågan
Klimatfrågan
Klimatfrågan
Klimatfrågan
Klimatfrågan