Be djurbönderna om ursäkt

Södra Sandbys kyrkoråd har beslutar om att kött inte skall få serveras inom församlingen vid deras kaféverksamhet.

Detta skall gälla även när församlingen beställer catering till konfirmandverksamheten och kyrklunch.
Detta kunde vi läsa i tidningen ATL tisdagen den 8 januari. (samt i Kyrkans Tidning nr 46/12, reds anm)
Detta är i högsta grad förvånande i en landsortsförsamling med högavkastande åkermark och jordbruk inom församlingen. Djurtätheten är inte så stor men mycket spannmål och biprodukter från spannmål-/oljeväxt- och sockerbetsproduktionen används som foder till djuren.
Bland invånarna i församlingen och grannförsamlingarna är en betydande del sysselsatt inom lantbruket, exempelvis lantbrukare, maskinförare, verkstäder, åkerier, maskinstationer, försäljning av produktionsmedel och maskiner, naturbruksgymnasier, anställda inom sockerbruket, anställda för förädling av spannmål m.fl.

✦ Hur reagerar lantbrukarna som är medlemmar i församlingen?
✦ Finns det  jordbruksmark inom församlingen som stiftets egendomsnämnd administrerar, hur skall dessa värderas om kyrkans företrädare inte vill använda dess produkter?
✦ Är detta ett sätt att lära konfirmanderna att lantbrukarna är en grupp som man kan ”trampa på”?
✦ Hur skall det öppna landskapet i de områden där jordbruksmarken inte är mest högavkastande hållas i skick om det inte finns djur som betar, under vegetationsperioden?
✦ Behöver inte familjerna inom S Sandby församling mjölk och kött i affärerna?
Mjölk- och köttproduktionen har i dag en dålig lönsamhet. Detta beslut inom S Sandby församling är till att strö salt i såren för djurbönderna.
Kyrkorådet borde omgående ta tillbaka detta beslut, samt be djurbönderna om ursäkt. Enskilda personer får naturligtvis ha sin egen uppfattning som prästen Niclas Loive, men försök inte påverka hela församlingen.
Förvånande är att inte någon inom kyrkorådet (förtroendevald) har medverkat i den nämnda artikeln i tidningen ATL.

Sven Svensson
Ö Värlinge
Lantmästare

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.