Befria er från anonymitetens täckmantel

Jag upphör aldrig att förvånas över hur somliga anställda i Svenska kyrkan anser sig ha en mer korrekt förståelse av evangeliet än biskopsmötet och kyrkomötet.

Svenska kyrkan är en progressiv kyrka. Vi gör ständigt nya tolkningar av evangeliet, liksom Guds skapelse ständigt förnyas och förändras. Evangeliet ges oss i varje tid, för varje tid. Vi står i dag inför helt andra förutsättningar i samhället än vad vi gjorde för bara 100 år sedan, för att inte tala om de utmaningar som finns nu som inte fanns för 2 000 år sedan. Detta gör inte Svenska kyrkan till en medlöparkyrka eller en vindflöjelkyrka, det gör Svenska kyrkan till en modern och relevant kyrka som möter samtiden med glädjens budskap.

Nutida företeelser är inte per automatik dåliga för att de inte förekom på den tiden då alla präster och alla förtroendevalda var män. Nutida företeelser är inte heller per automatik bra, men vi får inte förkasta dem bara för att de är nya. Jesus själv kom med något radikalt nytt och omvälvande. Om vi hade varit med då, hade vi förkastat urkyrkans budskap med orden ”värderingsförändringen har gått väldigt fort”?

De anonyma skribenterna hävdar med emfas att centrum är tron på Jesus Kristus. Det är något jag är helt beredd att skriva under på (med mitt namn!). Det är just detta som gör att jag förvånas över det stora intresset för vad andra människor gör mellan lakanen. Det är ingen frälsningsfråga. Och att skriva anonymt av rädsla för att bli utsatt gör mig också mycket undrande. Vem är egentligen utsatt här – är det församlingsarbetare som lever i ”normala” monogama, heterosexuella relationer, eller är det möjligen den som upplever sig inte vara välkommen till Svenska kyrkans sammanhang på grund av att man avviker från normen?

Frågan om vilka bibelord vi får lämna ut är givetvis enbart provokativ – var och en vet ju att Bibeln inte är hemlig och att bibelord om husaga, om sjukdomar som straff från Herren, om offerlagar och så vidare går utmärkt att lämna ut.

Dock strider följandet av somliga bibelord mot svensk lagstiftning, och där är det upp till varje människas samvete att avgöra vilken lag man lyder under och ta konsekvenserna av sitt val. Friheten att välja är lika stor när det gäller anställningsförhållandet. Den som är anställd förväntas visa lojalitet med sin arbetsgivare. Håller den anställde inte med sin arbetsgivare i avgörande frågor, kan den anställde faktiskt välja mellan att acceptera arbetsgivarens förhållningssätt eller att avsluta anställningen.

Även om det skulle finnas tusentals församlingsarbetare i Svenska kyrkan som var överens om att utlevd homosexualitet och samkönade äktenskap inte kan anammas kvarstår faktum: biskopsmötet och kyrkomötet är överens om att utlevd homosexualitet och samkönade äktenskap är något som är förenligt med evangeliet om Jesus Kristus.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Det finns kyrkor vars tolkning av evangeliet lett till ett annat ställningstagande än Svenska kyrkans, och där skulle de av Svenska kyrkans församlingsarbetare som tänker likadant säkert tas emot med öppna armar. Själv är jag stolt och glad över att vara präst i Svenska kyrkan!

Nästa gång ni vill gå in i det befriade samtalsrummet för att vädra era åsikter om homosexuella relationer är ni välkomna att göra det öppet, befriade från anonymitetens täckmantel.

Malin Strindberg
präst i Tyresö församling
och i Regnbågsmässan

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
92

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Luleå stift
Uppsala stift
Växjö stift
Göteborgs stift
Göteborgs stift
Stockholms stift
Lunds stift
Uppsala stift