Ledarskap

Dags att ta ansvar i globalt ledarskap

Mäktiga kvinnor och män är samlade i Davos för årets World Economic Forum. Det är dags för alla ansvariga ledare att gemensamt och med öppna sinnen ta sig an vad som krävs av oss nu, i denna tid, uppmanar Olav Fykse Tveit, generalsekreterare för Kyrkornas världsråd.

Nya uttryck av polariserande populism leder till en uppdelning av vår värld och i våra samhällen. Vi ser allt mer stamkänsla, nationalism, rasism och våld. Orsakerna till dessa trender kan ofta hittas i de negativa effekterna av ekonomisk globalisering – eller i dess radikala motsats, ekonomisk protektionism, ojämlikhet och utanförskap – med fler och fler människor som marginaliseras och lämnas åt sitt öde, vilket skapar allt större klyftor mellan rika och fattiga.

Några av de som lämnats utanför är röststarka och gör sig hörda, vissa är unga och arbetslösa, många av dem lever på marginalen utan någon offentlig röst, och en del är hemlösa.

Att tysta rädslan för en grupp genom att öka rädslan för en annan kan inte vara lösningen. Dessa utmaningar kräver ledarskap som kan stå till svars inför hela den enade mänskligheten för att vi ska kunna nå fred och rättvisa för alla. Relationer som verkligen utkräver ansvar, inte bara gentemot ägare utan också mot anställda, är en förutsättning för sund affärsverksamhet.

Ansvarsfullt globalt ledarskap idag innebär en mycket bredare definition av ansvarsskyldighet, som en attityd, en självkritisk medvetenhet om de negativa effekterna av smala intresseområden och av att utesluta många människor från den tillväxt och den utveckling som gynnar några få. Ekonomisk vinst måste ge resurser för utbildning, sysselsättning, hälsa och en sund miljö – för alla.

Skatter är gemensamma resurser som krävs för en hållbar utveckling av ett samhälle, och bör inte smitas ifrån eller undvikas. I ett vidare perspektiv av ömsesidigt ansvar för mänskligheten och för framtiden på vår planet Jorden, kan vi hitta mycket bättre lösningar tillsammans än var för sig.

Många mäktiga och framstående män och kvinnor kommer snart att anlända till Davos för årets World Economic Forum. De kommer att diskutera vad ansvarsfullt globalt ledarskap innebär i vår tid. Detta tema, även om det är tillämpligt i varje historiskt sammanhang, framstår som särskilt viktigt just nu. Samtliga ledare i alla sektorer måste definiera och personifiera ledarskap baserat på ömsesidigt ansvar för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Ansvarstagande ledarskap kan inte byggas på halvsanningar eller genom faktaresistent anpassning.

Det är dags för alla ansvariga ledare att gemensamt och med öppna sinnen ta sig an vad som krävs av oss nu, i denna tid. Det gäller även religiösa ledare, som måste ta ledningen när det gäller ansvar för våra moraliska och andliga värden för dem som har de största behoven. Detta grundar sig på vår tro att ansvar inför Gud innebär ansvar inför alla de som skapats till Guds avbild. Låt mig nämna några akuta exempel:

Det är uppenbart att vi måste ta itu med klimatförändringarna, både som ett globalt problem och som lokala problem världen över, genom att ta ansvar för våra gemensamma åtaganden i Paris 2015 och i Marrakech 2016. Detta måste omfatta ansvar inför offren för klimatförändringar både idag och i framtiden. Vi får aldrig glömma att de mest sårbara redan drabbas av de mest allvarliga effekterna av utsläppen av växthusgaser.

Den ekonomiska utvecklingen, som vi alla behöver, tar sitt ansvar genom att gynna energikällor och metoder för produktion och transporter som är hållbara. Denna ”gröna växling” är fullt möjlig. Den kräver moralisk motivation, politiska beslut och nya inriktningar för investeringar och handel. Jorden är vårt enda hem, för oss, våra barn och våra barnbarn.

Och faktum är att barnen ofta är de som drabbas hårdast av ekonomiska orättvisor och nya former av polarisering, lokala konflikter och våld. Vi ser att religion ibland missbrukas för att legitimera och rättfärdiga våld mot barn, till och med i deras egna hem. Barn har rätt att växa upp utan våld och i trygghet. Barn som inte får vad de behöver för sin utveckling vad gäller mat, säkerhet, hälsa, utbildning, kärlek och omsorg drabbas nu, och de kommer att bära med sig såren under hela livet.

Det finns ingen bättre investering för en värld i fred och rättvisa, än omsorg och utbildning för alla flickor och pojkar. Ansvarstagande ledare inom alla sektorer måste ägna mycket mer uppmärksamhet åt barnens behov, eftersom de är mänsklighetens hopp.

Nya och annorlunda former av våld och terrorism har dykt upp i många delar av världen. Våld förekommer i hemmen, mot kvinnor, i samhällen, mot många olika minoriteter, mellan stammar, samhällen och nationer, av enskilda personer och av grupper, och av länder i form av förtryck och strukturellt våld eller genom användning av vapen.

En del av våldet rättfärdigas på religiösa grunder. Men våld i religionens namn är våld mot religionens sanna innebörd. Religiösa ledare och de som tror och utövar sin tro måste visa sitt ansvar och stå enade mot missbruk av religionen för att direkt motivera eller indirekt legitimera våld. Det är vårt ansvar som religiösa ledare idag att definiera hur religiös tro och utövande kan leda till mer rättvisa och mer fred för hela Guds skapelse.

En sann ledare vet att vi behöver varandras klokhet, den klokhet som kan vinnas genom öppna och kritiska samtal tvärs alla intresseområden och gränser. Att stå upp för en vision om inkludering och ömsesidigt ansvar är en utmaning för oss alla, oavsett var vi befinner oss. Detta är dock vad som krävs av globalt ledarskap i vår tid.

Vi måste arbeta för mer hopp för alla, inte bara för våra egna intressen eller våra företag, för särskilda grupper eller nationer. Annars är det inget sant hopp.

Olav Fykse Tveit
generalsekreterare Kyrkornas världsråd

Mer inom samma ämne
Ledarskap
Ledarskap
Ledarskap
Ledarskap
Ledarskap
Ledarskap
Ledarskap