Kristen tro 2

Det går inte att vara kristen utan Gud

Mats Skeppström Sundman präst

REPLIK. Den bästa, enklaste och ärligaste vägen för nätverket ”Kristen bortom Gud” är naturligtvis att grunda en egen församling där man inte behöver stånga sig blodig mot trosföreställningar hos andra man inte kan acceptera, anser debattör Mats Skeppström.

Det är betydande anspråk som görs i debattartikeln som propagerar för ett övergivande av tron på Gud i Kyrkans Tidning nummer 11/2018.

Ett nätverk som kallar sig ”Kristen bortom Gud”, som funnit en hemvist i Gustav Vasa församling i Stockholm, har kommit till insikt om att kyrkans grundläggande uppfattningar är oförenliga med deras egen syn på Gud och Jesus Kristus. Därför drar de slutsatsen att kyrkan bör ändra sig på väsentliga punkter så att de själva och de som delar deras mening, bekvämare ska få plats i vår kyrka.

Det finns dock inga möjligheter att tillmötesgå dessa betydande anspråk med annat än att Svenska kyrkan överger sin bekännelse och sina bekännelseskrifter, underkänner dem som bekänner sig till dess läror, motsätter sig väsentliga delar av Bibelns berättelser, förnekar skapelsen, förklarar den helige Ande icke existerande, dopet verkningslöst och nattvarden meningslös, förklarar Jesu död på korset vara det definitiva slutet på hans existens och uppståndelsen som nonsens. Det är heller inte förenligt med de prästlöften som ges i samband med vår prästvigning att förespråka ett avskaffande av tron på Gud.

Det är kort och gott för mycket begärt av Svenska kyrkan som kristet trossamfund! Det går inte att vara kristen utan Gud, enkelt uttryckt.

Det är väl gott och väl att en församling i Svenska kyrkan ger rum och resurser åt grupper av annan trosuppfattning, till och med i ett fall som detta, då det ju uppenbart inte ens är ett ekumeniskt projekt, utan rör sig om en för kyrkan främmande förståelse av det religiösa arv vi är satta att förvalta. Det finns mycket gott att hämta ur goda dialoger med andra livsåskådningar, men det innebär att vi själva måste vara medvetna om vår egen identitet och vårda oss om den och bevara den.

Den bästa, enklaste och ärligaste vägen för nätverket ”Kristen bortom Gud” är naturligtvis att grunda en egen församling där man inte behöver stånga sig blodig mot trosföreställningar hos andra man inte kan acceptera, utan blir en välkommen del av vårt mångkulturella och mångreligiösa samhälle, där vi kan samexistera och acceptera våra olikheter utan att göra avkall på vår egen tro eller underkänna andras, och med stark medvetenhet om våra egna identiteter kan engagera oss i utvecklande dialoger med andra åskådningar.

Guds frid och allt gott!

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Mats Skeppström Sundman, präst

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne

Mer inom samma ämne