Vego

Djurens rätt företräder en auktoritär samhällssyn

Djurens Rätt är en auktoritär ideologi som utesluter mångfald. Det kan inte vara i linje med kyrkans kallelse, menar debattör Marie-Anne Gustafsson i sin replik.

Pär Friberg försvarar sitt engagemang i Djurens Rätt i Kyrkans Tidning nummer 18/18 och skriver att Svenska kyrkan är kallad att samverka med alla goda krafter. Det håller jag med om. I de goda krafterna finns plats för öppenhet och frihet att välja och själv ta ansvar för sina val.

Jag menar att Djurens Rätt inte är en god kraft i det avseendet eftersom deras mål är att skapa ett veganskt samhälle. Det är en auktoritär ideologi som utesluter mångfald och detta kan inte vara i linje med kyrkans kallelse. Djurens Rätt är en demokratisk organisation med många medlemmar – det gör inte deras ideologiska samhällssyn mindre auktoritär.

Jag anser att Svenska kyrkan, eller dess representanter, inte är beroende av Djurens Rätt i sitt engagemang för att verka för en etisk djurhållning och en hållbar utveckling. Alternativ finns, till exempel Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen.