En hänvisning som faller platt till marken

Insamlingen till pansarbåten där Manfred Björkquist var en av initiativtagarna, skedde långt innan han blev biskop. Därför är det fel av biskop Brunne att försvara sig genom att hänvisa till honom, anser Tyrgils Saxlund.

Biskop Brunne försvarar sitt olyckliga uttalande om regeringen Löfvéns förträfflighet genom att hänvisa till att biskop Manfred Björkquist var en av initiativtagarna till pansarbåtsinsamlingen 1912. Detta var ett på sin tid - och fortfarande - kontroversiellt initiativ av politisk karaktär. Utan att gå in på argumenten för och emot denna insamling -det är en annan debatt - bör dock fakta vara korrekta.

Manfred Björkquist genomförde detta 1912 och framåt som ung man. Han blev biskop i Stockholm 1942, alltså flera decennier senare.

Biskops Brunnes försök att försvara sig genom att hänvisa till sin store föregångare faller därmed platt till marken.