Ett upprop för djuren

Vi i Svenska kyrkan behöver förändra vår syn på djuren. Att betrakta andra levande varelser som resurser till människans förfogande håller varken teologiskt eller etiskt.

En ny syn på djuren har stöd i den traditionella treenighetsläran. Gud är skaparen som enligt Bibeln ”älskar allt levande” (Vish 11:26). Omsorgen om alla skapade varelser uttrycks bland annat i den psaltarpsalm där författaren utbrister: ”Herre, du hjälper både människor och djur” (Ps 36:7), och i Jesusorden om att inte ens en sparv faller till marken utan att Gud vet om det (Matt 10:29). Skaparens ursprungliga tanke med världen var, enligt Första Mosebok, att människan som Guds avbild skulle leva i fred med andra arter och livnära sig på vegetabilier (1 Mos 1:26-29).

Jesus är befriaren som visar att makt ska uttryckas i tjänande, som lär oss att överskrida vedertagna gränser mellan ”vi” och ”dem”. Han låter kärlek och medlidande väga tyngre än religiösa traditioner. I Sverige sitter två miljoner hönor i burar så trånga att de inte kan sträcka på vingarna. Nittionio procent av grisarna tillbringar hela sina liv på små betongytor utan att någonsin komma utomhus. Mot bakgrund av djurfabrikerna kan inkarnationsläran – ”Ordet blev kött” – få en vidare betydelse. Vi tror att Gud solidariserar sig med alla kännande varelser som lider och dör.
Anden är livgivaren som inspirerar till frimodig kreativitet, öppnar nya perspektiv och antyder nya vägar. Den heliga anden manar oss till uttåg från fångenskap under förtryckande samhällsordningar. Hela skapelsen genomströmmas av Anden, som binder oss samman med allt som andas.

Att utarbeta teologi och kyrkliga praktiker som bejakar djurens värde kommer att ta tid. Många måste bli delaktiga, olika idéer testas. Här vill vi bara ge några exempel på vad en sådan teologi konkret skulle kunna innebära.
✦ Att vegetariskt är det normala när mat serveras i kyrkliga sammanhang, och kött något man får be om särskilt.
✦ Att människors sorg efter älskade djur som dött tas på allvar när ämnet kommer upp under själavårdande samtal.
✦ Att omsorg om djur får komma till uttryck i andakter och gudstjänster, till exempel i förbönen.

Martin Luther och hans tidigaste anhängare ansåg att kyrkan ständigt bör reformera sig själv. Vi står inför en möjlighet att se på Bibeln och traditionen med nya glasögon och uppleva nytolkningens glädje.
Tiden är mogen. De lidande och döende djuren är, tror vi, Guds sak. Därför bör de även vara Svenska kyrkans sak.

Sara Blom
präst, Göteborg

Annika Borg
präst, Stockholm

Maria Burman
präst, Umeå

Anita Elweskiöld
präst, Stockholm

Irja Forsman
 diakon, Tidaholm

Henrik Frykberg
präst, Göteborg

Lisa Gerenmark
diakon, Falköping

Björn Helgesson
präst, Örebro

Tobias Herrström
präst, Göteborg

Anna Jagell
 präst, Göteborg

Cecilia Nyström
 diakon, Västerås

Annika Spalde
diakon, Haninge

Åsa Svanbäck
diakon, Umeå
 

 • 50 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • GE

  Ett intressant, och välkommet, inlägg i samhällsdebatten. För att djurskyddet verkligen ska få någon effekt så bör väl Svky verka för ett omedelbart halal-förbud, ett utträde ur EU och frihandelsavtal som inbegriper livsmedel samt en kampanj för obligatorisk vegetarisk mat i alla offentliga institutioner?!

  Där Svky, på klassisk kristen värdegrund, kanske skulle kunna göra något är i frågan om de ofödda barnens rätt till sina liv. Men se där tiger den postkristna organisationen!!

 • Isak Thomas Gerson

  Halalkritik är bara ett sätt för rasister att utnyttja djurskyddsnationalism för att driva sin rasistiska agenda . Det vet i regel seriösa djurrättsliga debattörer. Halalslakt måste följa lagen, och lagen kräver samma bedövning för halalslakt som annan slakt.

  Jag är mycket glad över dessa röster i Svenska kyrkan. Ni är framtiden för kyrkan!

 • Bertil Wallgren

  Ett upprop med viktigt budskap! Det första vi bör göra är att ställa etiska krav på vår matproduktion. Är det rätt att behandla djur illa, för att vi ska få billigare mat? Svaret borde vara givet. I Sverige försöker vi föregå som goda exempel och följa de regler som finns i EU om djurskydd. Men i våra butiker finns billigt kött producerat klart i strid med gällande lag. Borde inte importen av olagliga varor kriminaliseras? Prof. Bo Algers SLU föreslog i en debattartikel i Land hårdare tag mot importörerna! Ett bra förslag. Uppropet ovan välkomnas!

 • Martin Smedjeback

  Tyvärr räcker det inte att köpa svenskt för att komma undan djurlidandet. Exemplen ovan, med t.ex. 99 procent av alla grisar som aldrig får se solljus eller hönor som trängs i burar, sker i Sverige, helt enligt djurskyddslagen. Visst kan det vara ännu värre i andra länder men det betyder inte att det är bra här. Ett sätt att undvika att vara en del av lidandet som djuren utsätts för är att välja vego istället för både svenskt och utländskt kött.

 • Ann Jardmark

  När en älskad hund , katt el vad nu är går bort gör det så ont , så fruktansvärt ont . Det är skönt att se det börjar bli accepterat , ATT SÖRJA ETT ÄLSKAR DJUR !
  Har o har haft flera hundar o katt som har gått bort o sorgen är så djup . Djur är det ärligaste varelserna på denna planet . De ger så mycket kärlek utan att kräva något i gengäld .

 • En anonym en

  Ett jätteviktigt ämne att ta upp! Tack!

 • GE

  Gerson: Jag kunde kanske ha uttryckt mig tydligare, men det är framför allt importerat halal-kött som bör regleras/förbjudas. Att använda ordet "rasist" är ett patetiskt och lågt sätt för att försöka undvika en tydlig belysning av islams bristande (eller obefintliga) djurrättsetik.
  Dock föga förvånande från en postkristen organisation vars nomenklatura inte kan särskilja på den inkarnerade Kristus och härföraren Mohammed!

 • Taruna Rettinger

  Tack så jättemycket för detta inlägg. Hoppas att många kommenterar positivt och ställer sig bakom. Om inte Kyrkan agerar snarast i dessa viktiga och aktuella frågor så kommer de att bli efter i en stor omställning i samhället. Och vore det inte fint och faktiskt helt nödvändigt att Kyrkan ligger före i detta med tanke på vår gemensamma tro på den älskande Jesus och Hans Fader Gud i Himmelen.

 • Görel

  Problemet är inte om vi slaktar halal eller inte utan slakt i sig. Hela vår djurindustri är osmaklig. Däremot är jag inte emot kött i sig. Självklart ska vi kunna äta kött både för att det är gott och nyttigt, men precis som med all annan mat behöver det inte bli en manierism i att bli hyper-vegan, eller bara lovsjunga blodiga oxfiléer, eller bara levande grönsaker och sashimi. Lagom är bäst, vilket för mig innebär blandad kost baserad på grönt.

  Sen har GE en skojig och bra poäng: Abort skall tydligen inte bara vara tillåtet utan även fri, slakt och köttätande är däremot förkastlig. Den åsikten är fullständigt snurrig

  Dessutom så är inte detta en fråga som hör hemma i den kristna tron. Den kan kopplas till kristna etik, men det är snurrigt att kyrkan tydligen kräver en dogmatik runt vegetarisk mat vid kyrkliga buffeer, samtidigt som man inte vågar säga att Jesus existerar. Det är inte bara snurrigt det t o m är tragiskt och det är därför mormonerna och muslimerna ökar: De gömmer sig inte bakom pseudoteologi som skribenterna nu gör.

  Vegetarianism är en utmärkt idé, men inte som en kristen dogm hos svenska kyrkan utan som en allmän idé för djurens egen skull.

 • Sven Johansson

  Initiativet är bra menar jag som är konservativ kristen och vegetarian + djurrättsman. En kristen uppvärdering av djuren behövs menar jag, MEN det får som jag ser det inte leda till mer liberalteologi. En teologi med uppvärdering av djur blir som bäst enligt mig om det är en teologi som håller fast vid grundläggande klassiska kristna uppfattningar, sådana den blivande ÄB svävat på målet om eller dirrekt förnekat.Jag tror både på klassiskt kristna uppfattningar och på uppvärdering av djur. Som kristen och arbetandes för en mer vegetabilisk produktion och konsumtion/folkförsörjning håller jag fast vid att det inte är dieten i sig som är vår frälsare utan Kristus och att en livsstil som min inte är ett frälsningskrav. Dock: när prästen inför nattvarden ibland säger "med din kärlek omsluter du hela skapelsen" måste det betyda något, inte bara vara toma ord. Vi måste kunna se köttätandet-ja faktiskt döden över huvud taget-som något som egentligen finns pga vi lever i en fallen värld. Jag är för ickevåldsvalen att leva vegetariskt, inte bära vapen och att inte göra abort utom i medicinska nödlägen. Vi förlorade en katt i söndags men Rom. 8:20-22 ger mig dock hopp om återseende.Amen

 • Sidor