Ett upprop för djuren

Vi i Svenska kyrkan behöver förändra vår syn på djuren. Att betrakta andra levande varelser som resurser till människans förfogande håller varken teologiskt eller etiskt.

En ny syn på djuren har stöd i den traditionella treenighetsläran. Gud är skaparen som enligt Bibeln ”älskar allt levande” (Vish 11:26). Omsorgen om alla skapade varelser uttrycks bland annat i den psaltarpsalm där författaren utbrister: ”Herre, du hjälper både människor och djur” (Ps 36:7), och i Jesusorden om att inte ens en sparv faller till marken utan att Gud vet om det (Matt 10:29). Skaparens ursprungliga tanke med världen var, enligt Första Mosebok, att människan som Guds avbild skulle leva i fred med andra arter och livnära sig på vegetabilier (1 Mos 1:26-29).

Jesus är befriaren som visar att makt ska uttryckas i tjänande, som lär oss att överskrida vedertagna gränser mellan ”vi” och ”dem”. Han låter kärlek och medlidande väga tyngre än religiösa traditioner. I Sverige sitter två miljoner hönor i burar så trånga att de inte kan sträcka på vingarna. Nittionio procent av grisarna tillbringar hela sina liv på små betongytor utan att någonsin komma utomhus. Mot bakgrund av djurfabrikerna kan inkarnationsläran – ”Ordet blev kött” – få en vidare betydelse. Vi tror att Gud solidariserar sig med alla kännande varelser som lider och dör.
Anden är livgivaren som inspirerar till frimodig kreativitet, öppnar nya perspektiv och antyder nya vägar. Den heliga anden manar oss till uttåg från fångenskap under förtryckande samhällsordningar. Hela skapelsen genomströmmas av Anden, som binder oss samman med allt som andas.

Att utarbeta teologi och kyrkliga praktiker som bejakar djurens värde kommer att ta tid. Många måste bli delaktiga, olika idéer testas. Här vill vi bara ge några exempel på vad en sådan teologi konkret skulle kunna innebära.
✦ Att vegetariskt är det normala när mat serveras i kyrkliga sammanhang, och kött något man får be om särskilt.
✦ Att människors sorg efter älskade djur som dött tas på allvar när ämnet kommer upp under själavårdande samtal.
✦ Att omsorg om djur får komma till uttryck i andakter och gudstjänster, till exempel i förbönen.

Martin Luther och hans tidigaste anhängare ansåg att kyrkan ständigt bör reformera sig själv. Vi står inför en möjlighet att se på Bibeln och traditionen med nya glasögon och uppleva nytolkningens glädje.
Tiden är mogen. De lidande och döende djuren är, tror vi, Guds sak. Därför bör de även vara Svenska kyrkans sak.

Sara Blom
präst, Göteborg

Annika Borg
präst, Stockholm

Maria Burman
präst, Umeå

Anita Elweskiöld
präst, Stockholm

Irja Forsman
 diakon, Tidaholm

Henrik Frykberg
präst, Göteborg

Lisa Gerenmark
diakon, Falköping

Björn Helgesson
präst, Örebro

Tobias Herrström
präst, Göteborg

Anna Jagell
 präst, Göteborg

Cecilia Nyström
 diakon, Västerås

Annika Spalde
diakon, Haninge

Åsa Svanbäck
diakon, Umeå
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.