Vego

Ett veganskt samhälle är möjligt att förverkliga

Johan Löfgren djurrättsaktivist

REPLIK. Att sätta sig på en piedestal och förespråka dödande och lidande åt så många miljarder oskyldiga djur och kännande varelser, kan inte vara annat än att gå emot Gud, anser debattör Johan Löfgren.

Det första som slår mig är att man benämner skapelsen som vår skapelse, är det inte lite att slå på för höga växlar. Skapelsen är varken kyrkan eller dess medlemmars, det är Guds skapelse som man ska vårda. Kyrkan tar redan här på sig lite av sin gamla totalitära syn på vem som har rätt att vårda skapelsen, antingen tror man på den kristna läran eller så kommer man brinna i helvetet.

I första Mosebok vers 29 står det: ”Och Gud sade: Se, jag giver eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen I hava till föda.”

I sammanhanget är det ju värt att komma ihåg att förespråkare för djurindustrin kommer självklart hitta en rad citat som på ett eller annat sätt kan sägas förespråka konsumtion av djur. Värt att lägga på minnet är att detta är det allra första som nämns om vad människor ska äta.

Men, bland annat den versen finns med i ett upprop som skrivits under av 70 rabbiner runt om i världen, ett upprop som grundats av the Jewish Vegetarian Society i Storbritannien samt Jewish Veg i USA.

” We, the undersigned rabbis, encourage our fellow Jews to transition toward animal-free, plant-based diets. This approach to sustenance is an expression of our shared Jewish values of compassion for animals, protection of the environment, and concern for our physical and spiritual well-being.”

Att införa ett veganskt samhälle är varken naivt eller en dröm, det är fullt möjligt att förverkliga. Att däremot använda sin gudstro, för att dels försvara sina smaklökar och dels försvara rätten att förtrycka guds skapelse är fel. Att använda religionen som vapen är knappast något som hör hemma i ett modernt samhälle.

På vilket sätt sitter prästen bakom denna artikel på den ultimata sanningen att alla kännande varelser inte skulle vara lika mycket inkluderade i femte budordet. Faktum är att det är få religioner förutom kristendomen som explicit menar att människor är dom enda som ska räknas in när man pratar om att behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Judendomen ger sin syn på hur vi ska behandla andra: ”Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torahn. Det övriga är förklaringar. Gå och läs!” – Hillel

Samma abrahamistiska gud, men hos en annan religion talar man inkluderande om alla guds varelser. Istället för att som människa ta på sig en roll man knappast har rätt att axla, nämligen att företräda Gud och avgöra vilka av hens skapelser som vi må förstöra.

Åter till planeten jorden.

”Men en organisation som hävdar rätten att kunna bestämma över vad människor ska få äta vilar på en auktoritär ideologi och samhällssyn…” Vi pausar där, och så backar vi tillbaka i historien några hundra år, byter ut ”äta” mot ”tro på” och var landar vi då? Kyrkan. Det är inte lite att kasta sten i glashus. Man ska komma ihåg att det knappast var så att kyrkan frivilligt lämnade ifrån sig makten heller.

Det är för övrigt helt rätt, i ett veganskt samhälle finns ingen djurproduktion, det finns inget utnyttjande av djur för människans egoistiska intressen. Givetvis är ekologiska inräknade, att man överhuvudtaget lägger sådan emfas på ekologiskt i sammanhanget bevisar bara en sak.

Att man inte har en aning om att kniven som skär halsen av en fabriksuppfödd gris är precis densamma som skär halsen av en ”ekologiskt” uppfödd.

I ett veganskt samhälle är varje form av jakt och slakt förbjuden, det är också helt riktigt, det finns utmärkta former av viltvård som inte innebär att skjutglada individer ska finna tröst i guds ord för sin blodtörstiga hobby. Eftersom djurkonsumtionen försvinner så försvinner givetvis slakten med. Det hänger lite ihop.

Renskötsel kan inte heller finnas, absolut inte, varför ska renar exploateras när det går att ordna sitt uppehälle på annat vis, att människor vägrar tänka utanför boxen och se på dom möjligheter som finns istället är illa nog, att kyrkan skulle backa upp det, ja det är så dumt så det förslår.

Människor kommer inte kunna välja på ekologiskt eller icke-ekologiska likdelar, ja varför ska människan överhuvudtaget fundera på två alternativ som i grunden knappast är vare sig moraliskt eller etiskt försvarbara. I slutändan är det ändå en oskyldig kännande varelse som får halsen avskuren. En varelse med samma vilja att leva som debattören.

Människan har däremot ett val att göra, vi har fått möjligheten att definiera grymhet och vi har således också en möjlighet att välja bort det som just är grymt och gå en annan väg. Att döda någon mot dess vilja är en grymhet oavsett vilka fina omständigheter man paketerar in det i. Försök dessutom att definiera humant och få det att passa in på att döda någon som inte vill dö.

Det är alltså inte okej att förespråka en kosthållning som hela samhället ska leva efter men det är helt okej att förespråka med bibeln i sin hand att 85 miljarder landdjur ska dödas varje år. Att bara i Sverige ska 107 000 000 djur dödas årligen. Man brukar säga att sen människan klev upp på jorden enligt evolutionsteorin vilket numer påven accepterar i alla fall, så har 101 miljarder människor dött på planeten.

Det är ungefär vad vi lyckas med per år sett till landdjur. Räknar vi in fiskar i detta så talar vi trillioner offer. Har man svårt för att se att detta är ohållbart och etiskt oförsvarbart, ja frågan är vem som förespråkar en totalitär syn där förtryck mot andra arter är legitimt. Så kallad Speciesism.

Att överhuvudtaget prata om solidaritet när man nämner produkter som kommer från dödade kännande varelser är en ren ynkedom. Det finns ett offer med i detta, ett offer som knappast behöver ske för att människor ska få i sig näring. Att ha höns rännande runt på lagårdsplanen är också det en form av utnyttjande, för hur många hade haft hönsen rännande där om det inte hade varit för äggen? Ägg som vi ändå knappast behöver för att överleva. Frågan är om inte Gud hellre hade sett att människan utvecklades även empatiskt och medkännande för dom varelser som vi lever tillsammans med och inte lever av?

Att sätta sig på en piedestal och förespråka dödande och lidande åt så många miljarder oskyldiga kännande varelser kan inte vara annat än att gå emot Gud. Att gå mot den skapelse som knappast människor ska se som sin, kyrkan ska se som sin, utan den skapelse som Gud ligger bakom.

Fakta: Debatt

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Johan Löfgren, djurrättsaktivist

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne