Vego

Fler i Svenska kyrkan borde ta avstånd från samarbetet

En del av Svenska kyrkans anställda väljer att äta vegetariskt och de ska inte klandras för det. Men det får inte leda till att de tvingar på andra deltagare i kyrkan sitt val, anser debattör Lars Forslund.

Marie-Anne Gustavson Örebro förklarar på ett fördömligt sätt i Kyrkans Tidning nummer16/18 skälen till att det är omöjligt för Svenska kyrkan att samarbeta med organisationen Djurens Rätt.

För att inte de som är involverade i det svenska lantbruket och jägarna ska känna sig kränkta av kyrkan så borde fler inom Svenska kyrkan ta avstånd från samarbetet med organisationen Djurens Rätt. Vi får hoppas att det som inträffat är ett olyckfall i arbetet och att ledningen för Svenska kyrkan och Verbum klart och tydligt tar avstånd från samarbetet med Djurens Rätt.

Lantbrukare och deras anhöriga som trakasserats av djurrättsaktivister borde/ska, ifall det inte redan gjorts, stöttas av de lokala kyrkoförsamlingarna.

En del av Svenska kyrkans anställda väljer att äta vegetariskt och de ska inte klandras för det. Men det får inte leda till att de tvingar på andra deltagare i kyrkan sitt val. Det har tyvärr förekommit att vid sammankomster där mat serveras har de ordnat så att endast vegetarisk mat serverats. Den företeelsen kan leda till att de som för sin hälsa och välbefinnande inte klarar av enbart vegetariskt känner sig utanför.