Förtroendet att samtala kring känsliga frågor har förstörts

Åtta svensk-anknutna judar bosatta i Jerusalem

Uppsägningen av Jesper Svartvik medför att STI nu har inte den kompetens som de tidigare berömt sig att ha i frågan om judisk-kristen dialog. Vissa av oss vill inte längre fortsätta kontakten med STI under nuvarande förhållanden, skriver åtta debattörer, alla bosatta i Israel.

Vår vän och medarbetare Jesper Svartvik har tvingats lämna sitt jobb som Krister Stendahl-professor i Jerusalem. Vi (svensk-anknutna judar bosatta i Israel)  har under många år samarbetat med honom i hans ansträngningar att förbättra relationerna  mellan Svenska Kyrkan och det judiska folket.  

Vi har undervisat  på STI och deltagit i aktiviteter där. Vi har bjudit STI- studenter att delta i gudstjänster i våra synagogor och bjudit hem dem för deltagande i shabbat-firandet.  Vissa av oss var till och med bollplank i arbetet med ”Guds Vägar”-dokumentet. Vi har sett oss som vänner till STI, även när det stundom har blåst snålt, som partners i deras arbete för fred och förståelse mellan folk och religioner.

Det gångna året har vi har bokstavligen stått vid Jespers sida när han under förödmjukande former tvingats tömma sitt arbetsrum och sin lägenhet i Jerusalem. Vi har sett honom kämpa i en kafkaliknande process där Kyrkan, Lunds Universitet och STI alla hänvisar till varandra och friskriver sig själva från ansvar.

Så mycket är oklart och obegripligt i den här processen. I artikeln som Kyrkans Tidning nyligen publicerade försvann förklaringar och sakskäl in i en dimma av motstridiga teknikaliteter! När en process är omkringgärdad med så mycket oklarhet och lider av brist på transparens uppstår lätt rykten och debatten politiseras, speciellt i en så religiöst och politiskt laddad plats som Jerusalem.

Klart är att STI nu inte har den kompetens som de tidigare berömt sig att ha i frågan om judisk-kristen dialog. Dessutom har de behandlat en värdefull medarbetare mycket, mycket illa. Lunds Universitet har förlorat en framstående tänkare och pedagog som främjat kunskapen om kristendomens judiska rötter. Hur kan det vara strategiskt riktigt att avsluta en professors-tjänst i "religionsteologi" i dessa tider ?

Jesper Svartviks uppsägning skadar förtroendet för Svenska kyrkans engagemang i kristen-judiska relationer.  Vi upplever att det fattas mycket i förståelsen av komplexiteten i judisk-kristna relationer på central nivå i Svenska kyrkan och på lokal nivå på STI här i Jerusalem.

Vi känner oss frågande inför STI:s agerande. När vi vänt oss till STI för att förstå vad som hänt har vi fått ett kortfattat och ganska avvisande svar som tekniskt hänvisar till personalrotation. För oss handlar det om mer än personalrotation. Förtroende att samtala kring känsliga frågor  som tagit år att arbeta upp har förstörs. Vissa av oss  vill inte längre  fortsätta kontakten med STI under nuvarande förhållanden.

Rut och Salomo Berlinger

Eva Odrischinsky

Mikael Sheinkman

Noomi Stahl

Ulla Sterner

Sara och Ophir Yarden

Fakta: Debatt

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Åtta svensk-anknutna judar, bosatta i Jerusalem

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.