Lämna judendomen åt judarna

Hur kan man som präst i Svenska kyrkan ställa sig bakom ett förbud som kriminaliserar judendom i Sverige? Frågan ställs av Magnus Zetterholm i en replik till Annika Borg i debatten om omskärelse.

Annika Borg missförstår syftet med det debattinlägg Kyrkans Tidning bett mig skriva. Avsikten är inte att förolämpa, utan att sakligt diskutera implikationerna av ett förbud mot omskärelse av små barn. Jag inser, vilket jag inte är säker på att Annika Borg gör, att båda positionerna är behäftade med problem och att det inte finns några enkla svar. Jag tror förstås inte heller för ett ögonblick att Annika Borg eller någon av de andra inblandade är klassiska antisemiter.

Men det går inte, menar jag, att i en västerländsk kontext tänka bort den kristna civilisationens anti-judiskhet. Det är därför ett statligt förbud mot omskärelse av pojkar vore just ”ett frontalangrepp mot inte minst judendomen och judarna”, för att citera Göran Rosenberg i Svenska Dagbladet (20/12 2011). Den fråga jag vill diskutera är hur man sig som präst i Svenska kyrkan, mot bakgrund av kyrkans antisemitiska historia, kan ställa sig bakom ett förbud som kriminaliserar judendom i Sverige.

Borgs, till synes helt individualiserade religionsbegrepp väcker också frågor. Jag förmodar att Borg döper barn enligt Svenska kyrkans ordning. Förutom att dopet i kristen tradition är outplånligt så innebär det också att det lilla barnet inlemmas i en trosgemenskap vars institutionella uttryck är medlemskap i trossamfundet Svenska kyrkan. Dopet är början på en socialisationsprocess vars syfte är att barnet ska fostras in i den kristna tron och bli en del av den kristna gemenskapen. Vad jag förstår har barnet näppeligen kunnat ge sitt samtycke till detta, och därför torde barndop av Annika Borg betraktas som ett allvarligt ideologiskt övergrepp.

Men föreställningen att barn ska växa upp i ett ideologiskt tomrum där det först på myndighetsdagen ska fatta självständiga och välgrundade beslut, bygger på en illusion och är knappast ens teoretiskt önskvärt. Att föräldrar har rätt att fostra sina barn efter eget gottfinnande och att därvidlag påverka dem, ideologiskt, politiskt, moraliskt och religiöst är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. Detta är också något som barnkonventionen stöder. Att som präst delta i socialisationen av barn in i ett kristet meningssystem men förneka den judiska kommuniteten den rätten är svårt att uppfatta på annat sätt än som klassisk kristen kolonialism. Det är anmärkningsvärt att Borg inte ser parallellerna.

Omskärelse av pojkar på deras åttonde levnadsdag, utförd med bedövning, av medicinskt utbildade personer, godkända av Socialstyrelsen, utgör knappast ett våldsamt övergrepp eller ett stort och angeläget problem. Manlig spädbarnsomskärelse faller knappast under barnkonventionens skrivning att ”traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas”, särskilt eftersom många amerikanska urologer fortfarande rekommenderar omskärelse av spädbarn – av medicinska skäl.

Om Annika Borg vill slå ett lag för den sekulära staten, så är det visserligen en smula egendomligt, men icke desto mindre positivt. Jag föreslår dock att engagemanget inriktas på något annat, förslagsvis den hopplösa sammanblandningen av normativ teologi och vetenskap vid rikets teologiska fakulteter, eller det faktum att teologisk renlärighet snarare än pedagogisk och vetenskaplig skicklighet utgör bedömningsgrunden för anställning vid flera av landets teologiska högskolor. I den kampen skulle Annika Borg i mig finna en trogen vapendragare. Men, för Guds skull, lämna judendomen åt judarna!

Magnus Zetterholm

docent i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,
11 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
8

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Stockholms stift
Stockholms stift

Kantor

Härnösands stift
Härnösands stift

Diakon

Härnösands stift
Härnösands stift