Kristen tro

Man kan ha en stark tro utan övernaturliga inslag

REPLIK. Kristen Bortom Gud är ett nätverk och en förening som inte är knuten till Svenska kyrkan. Men vi är lika troende kristna och lika hemmahörande i kyrkan oavsett tro på övernaturliga inslag eller inte, skriver Tomas Walch.

För det första vill jag förtydliga att Kristen bortom Gud som förening inte är knuten till Svenska kyrkan eller något annat samfund. Sedan kan jag konstatera att inget av dessa kritiska svar riktar in sig på det som är vår huvudpoäng, nämligen att kyrkan behöver vara tydligare med att det finns olika sätt att förstå vad det innebär att vara troende. Då blir det inte så stor poäng att argumentera mot spridda detaljer och missuppfattningar.

Istället vill jag motfråga vilken kyrka de som helt underkänner en existentiell trosförståelse tror att de verkar i? Tror dom verkligen på allvar att vårt initiativ representerar den enda förekomsten av detta fenomen? Det kanske inte finns något bra samlande namn för det, och där ser vi att Kristen bortom Gud kan bidra positivt. Men ett som är säkert är att både medlemmar och ämbetsinnehavare med en stark tro utan övernaturliga inslag förekommer överallt.

Maria Schottenius efterfrågar till och med i DN Kultur 26/3 att Svenska kyrkan ska ”tala om för oss om den inte längre tror på mirakler”, i betydelsen historiska händelser kan man framläsa. Den enkla ståndpunkt vi för fram är att vi ärligt ska svara att vissa av oss gör det och att vissa inte gör det. Och att vi är lika troende kristna och lika hemmahörande i kyrkan allihop oavsett.

  • 2 Kommentarer

    Logga in för att kommentera

  • Lekman

    Det vore intressant att få veta hur en djupgående kristen tro fungerar rent konkret om den avvisar all transcendens i bemärkelsen övernaturlig världsbild. Konkreta exempel och "the nuts & bolts of it" är det som vore allra mest intressant att få veta något om. Etiken och de etiska tillämpningarna känns mindre intressanta i detta fall eftersom jag gissar att Kyrkan och Nätverket KBG är helt överens om dem. Det är själva det inre och trosuppehållande systemet/maskineriet hos KBG som det vore av intresse att få presenterat på ett ytterst konkret sätt. Om ej transcendens och övernaturliga antaganden och försanthållanden är yttersta instans för det religiösa livet, är det då människan själv - och ingen Gud som finns på riktigt - som är denna yttersta instans?

  • Nils Ronquist

    Grundproblemet för mig är denna fråga: Vad är liv och hur har liv uppstått? Vi kan hänvisa till evolutionen, men det förklarar inte hur liv uppstått. Liv finns bara där! Kristen bortom Gud eller rättare sagt blir frågan: Vem eller vad var det som skapade liv?

Mer inom samma ämne
Kristen tro
Kristen tro
Kristen tro
Kristen tro
Kristen tro