Medlemmar följer Jesus exempel

En av Kyrkans Tidning uppmärksammad attitydundersökning hos Svenska kyrkans medlemmar visar hur en stor majoritet av kyrkans medlemmar föredrar en diakonal kyrka inriktad på äldre, barn, ensamma, sjuka, fattiga och utsatta grupper i samhället. Lika klart tar man avstånd från en kyrka som tar ställning i politiska frågor och deltar i samhällsdebatten.

Kyrkans Tidning beklagar sig över rapporten och konstaterar att medlemmarnas vilja med kyrkan stämmer dåligt med kyrkans grundläggande uppdrag att klargöra trons innehåll.

Frågan är om inte medlemmarnas förväntningar på kyrkan i en viktig mening trots allt stämmer med Jesus exempel? Första gången Jesus framträder i synagogan predikar han evangeliet som ”ett glädjebud till de fattiga, befrielse för de fångna och blinda och frihet för de förtryckta” (Luk 4:18).  
Sedan ger han sig ut i världen för att omsätta dessa ord i handling vilket får till följd att människor vänder om och kommer till tro på Kristus.
Enligt kyrkoordningen utgör diakonin dessutom en av kyrkans mest grundläggande uppgifter.

Medlemmarnas negativa inställning till kyrkans ställningstagande i aktuella samhällsfrågor handlar enligt rapporten delvis om ett allmänt motstånd mot religiöst inflytande. Samtidigt finns goda bibliska grunder till att vara kritisk mot en kyrka som tar ställning för eller emot traditionellt partipolitiska frågor.
Jesus var varken vänstervriden eller högervriden, utan människovriden och mycket tydlig med att ”Hans rike inte var av denna världen” och att den kristne skall ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör honom. Också Luther varnade för uppror mot den världsliga makten.
Attitydundersökningen visar också hur kyrkans medlemmar efterfrågar en kyrka som vårdar kyrkobyggnader och bevarar kristna traditioner. Inte sällan uppvisar den ovane och tillfällige kyrkobesökaren ett stort intresse för kyrkobyggnadens historia. Och i de flesta fall döper man fortfarande sina barn av tradition.  

Martin Reberg   
präst i Salems församling  

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.