Vego

Omöjligt att samarbeta med Djurens rätt

Marie-Anne Gustafson präst i Nikolai församling, Örebro

Djurens rätt vilar på en auktoritär ideologi och samhällssyn, anser debattör Marie-Anne Gustafson som ifrågasätter att präster samarbetar och skriver debattartiklar tillsammans med organisationen.

Jag finner det ytterst anmärkningsvärt att företrädare för Svenska kyrkan skriver en debattartikel tillsammans med organisationen Djurens rätt (Kyrkans Tidning nummer 13/14) En god och etisk djurhållning kan präster och andra företrädare för Svenska kyrkan debattera och sträva efter utan hjälp av en organisation som har som mål att skapa ett veganskt samhälle. Den kristna tron är tillräcklig i sig själv för att föra fram en åsikt om att vi ska vårda vår skapelse och ta ansvar för en god djurhållning.

I det program som Djurens rätt har antagit 2017 står i punkt 5 att Djurens rätt ska verka för att fasa ut animalisk produktion och att fler ska välja veganskt. Ja, det blir ju konsekvensen när man fasat ut animalisk produktion. Djurens rätt vill alltså skapa ett veganskt samhälle. Det kan man tycka är naivt och en dröm som inte kommer att förverkligas – och så avfärda denna punkt.

Men en organisation som hävdar rätten att kunna bestämma över vad människor ska få äta vilar på en auktoritär ideologi och samhällssyn. I ett veganskt samhällsbygge kan det inte finnas plats för någon som helst djurproduktion – inte ens en ekologisk sådan, inte heller kan det i ett veganskt samhälle finnas plats för exempelvis fårskötsel, eller glädjen i att ha egna höns som går omkring och kacklar på lagårdsplanen. I ett veganskt samhälle är varje form av slakt och jakt förbjuden och då kan inte heller till exempel renskötsel få förekomma. När den animaliska produktionen har fasats ut kan människor inte välja att äta vare sig ekologiskt eller icke-ekologiskt kött.

Det är helt ok för mig att välja bort animalisk kost. Det är verkligen inte ok att ha som mål att detta måste vara en livshållning som hela samhället ska omfatta. Att ta sig rätten att bestämma över vad människor får och inte får äta kan inte tolkas annat än som ett övermåttan stort intrång i människors frihet. Att anse att det är något som samhället-staten ska kunna reglera är ingenting annat än en farligt auktoritär samhällssyn.

Att Djurens rätt faktiskt har detta i sitt program gör organisationen omöjlig att samarbeta med. En god djurhållning och en önskan om att skapa en miljövänlig livsmedelsproduktion är viktigt. Det ansvaret kan vi ta var och en och på olika vis arbeta för. Till exempel att församlingar i Svenska kyrkan väljer att köpa svenskt kött, närproducerade och ekologiska livsmedel – trots att det kostar och är dyrare. Det finns för varje livsmedel vi köper en möjlighet att välja etiskt och solidariskt. Det är ett ansvar som vi kan ta utan hjälp av en organisation vars yttersta mål är att stoppa alla animaliska produkter.

Att Djurens rätt dessutom är emot djurförsök till varje pris, gör organisationen ytterligare ytterst tveksam att samarbeta med. Att förmena sjuka människors rätt till medicinska framsteg kan inte vara en humanistisk åsikt.

Att redaktionen för Kyrkoalmanackan som Verbum ger ut ger organisationen Djurens rätt stort utrymme tyder på en slapp hållning till vilka samarbetspartners man väljer.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Marie-Anne Gustafson, präst i Nikolai församling, Örebro

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne