Vi följer demokratiskt fattade beslut

Vi både får, kan och ska tycka olika eftersom vi som människor är olika, skriver Linda Isberg.

Det är intressant att Lennart Hallengren i Kyrkans Tidning nummer 10/17 problematiserar att POSK i sitt program talar om en gemensam ideologi. Denna gemensamma ideologi handlar inte om detaljfrågor utan rör, enligt min mening, övergripande idéer om hur den kyrka vi älskar kan bli bättre. Denna ideologi rymmer bland annat en önskan om att de allmänpolitiska partiorganisationernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra.

Att alla inom POSK på detaljnivå skulle bilda åsiktsgemenskap står i tvär kontrast till vad vi skriver i vårt program när vi säger: En kyrka som omfattar större delen av befolkningen är självfallet inte en homogen åsiktsgemenskap (POSK:s vision och program inför kyrkovalet 2017).

Inom POSK finns det många röster och vi söker med nödvändighet inte enighet i alla frågor. Vi som är engagerade i POSK kommer från olika traditioner och ser det som vårt gemensamma uppdrag att utifrån dessa dela på uppdraget att förkunna evangeliet.

Att vår kyrka består av många olika inriktningar lyfter också socialdemokraterna upp i ert valmanifest där ni säger: ” Att kyrkan ska vara relevant både i tradition och förnyelse. Kyrkan bärs upp och fram av en lång tradition, som ska vårdas. Traditioner måste förenas med förnyelse, för att bevaras och vara relevanta.” (S i Svenska kyrkan, kyrkopolitiskt program 2018-21).

Eftersom vi inom POSK inte är en åsiktsgemenskap utan består av kyrkligt engagerade människor som tar avstamp i olika kyrkliga traditioner tycker vi också ibland olika. Vi både får, kan och ska tycka olika eftersom vi som människor är olika.

Det är dock viktigt att påpeka att POSK ställer sig bakom de demokratiskt fattade beslut som tas, att dessa beslut följs och detta gäller naturligtvis också beslutet kring vigsel av samkönade par. Jag tror knappast att Lennart Hallengren betvivlar var jag personligen står i frågan kring samkönade vigslar men det kan gärna förtydligas.

Jag är sedan flera år engagerad i POSK, i ganska många sammanhang. Jag är en prästvigd kvinna som är gift med en annan prästvigd kvinna, tillsammans har vi tre barn. Jag gläds åt beslutet kring samkönad vigsel och är oerhört stolt över vår Svenska kyrka, både som kvinna, som präst, som homosexuell och som förtroendevald.

Denna glädje delar jag också med POSK i Malmö som tillsammans starkt tar ställning för beslutet kring vigsel av samkönade par. Vårt arbete måste dock fortsätta, på alla plan, för att alla som vill ska känna sig inkluderade, medräknade och viktiga. Det är ett uppdrag vi alla delar, för den kyrka vi älskar.

Linda Isberg
Ledamot för POSK
Kyrkorådet Malmö
Kyrkomötet
Ersättare för POSK
Stiftsstyrelsen Lunds stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
2399

Lediga jobb