Kyrkovalet

Den som röstar på POSK vet inte vad rösten betyder

Om det är möjligt att tycka och agera efter eget huvud i fråga om vigsel av samkönade, blir POSKs program i det närmaste meningslöst, anser debattör Lennart Hallengren.

Linda Isberg och Hans-Olof Andrén svarar i Kyrkans Tidning nummer 11/17 på mitt inlägg i nummer 10/17. Båda beskriver att Svenska kyrkan rymmer olika inriktningar och beslutet att viga par av samma kön. Dessutom betonar båda att POSK står bakom kyrkomötets beslut att viga samkönade par.

Men varken Linda Isberg eller Hans-Olof Andrén svarar på min fråga om det går att företräda POSK på ett uppdrag i Svenska kyrkan om man är motståndare till vigsel av samkönade par.

Bådas inlägg säger att POSK inte är en åsiktsgemenskap. Det konstaterandet kan i förlängningen bli märkligt. POSK har antagit ”Vision och program inför kyrkovalet 2017”. Ett program är väl ett dokument som beskriver en organisations åsikter i en rad frågor och därmed är organisationen en gemenskap som delar åsikter och värderingar.

Om det då är möjligt i POSK att tycka och agera efter eget huvud i frågan om vigsel av samkönade eller i andra frågor blir ju programmet i det närmaste meningslöst. Den som röstar på POSK vet då inte riktigt vad den rösten betyder. Det beror vilka personer som står på valsedeln.

Dessutom handlar vigsel av samkönade par om värdegrund och alla människors lika värde.

Lennart Hallengren (S)
ledamot i kyrkorådet Malmö
ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet Skåne/Blekinge

Mer inom samma ämne
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet