Ge unga och visstidsanställda bättre villkor

Inför ansvarsarbetstid där den anställde kan påverka hur och när man arbetar. Och den som inte har ett fast jobb ska erbjudas fast anställning. Kraven kommer från fackförbundet Vision och dess ordförande Annika Strandhäll som idag lämnar över sina avtalskrav till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Vision överlämnar idag sina avtalskrav till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Vi kräver reallöneökningar och att arbetsgivarna avsätter minst 3,6 procent för per år för individuell fördelning. I den siffran finns ett utrymme för att påbörja ett partsgemensamt arbete med att korrigera de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnodominera och mansdominerade yrken, branscher och sektorer.

Men vi kräver också förbättrade villkor. Kyrkan har gått i bräschen före till exempel kommuner och landsting genom att erbjuda anställda under 40 år fler semesterdagar. Nu är det upp till bevis för arbetsgivarna att de menar allvar med att förbättra villkoren för de yngre.

Visions medlemmar; oavsett de arbetar som kamrerer, präster, diakoner eller församlingsassistenter, utför varje dag ett viktigt arbete för kyrkans medlemmar och andra. För att kyrkan ska fortsätta erbjuda en verksamhet av hög kvalitet även i framtiden behövs kompetenta och engagerade medarbetare. Vision tycker att vi ska skaffa oss en fördel i konkurrensen om den unga arbetskraften genom att erbjuda de yngre bästa möjliga villkor och möjligheter att kombinera yrkes- och familjeliv.  Dagens arbetsliv kräver att varje enskild anställd har möjlighet att utifrån sin egen livssituation, med till exempel barn och familj, påverka arbetsvillkoren så att man kan kombinera arbetsliv och privatliv.

Därför vill vi öka möjligheterna till eget inflytande kring arbete, lön och anställningsvillkor.

Vi vill införa ansvarsarbetstid där den anställde kan påverka hur och när man arbetar. Då kan man arbeta när det passar en själv och verksamheten bäst, så länge arbetstidslagen följs.

Som anställd ska man kunna komma överens med chefen om villkoren som bäst passar mig och mina behov förenat med verksamhetens krav

Många som just startat sin yrkeskarriär har sämre trygghet än andra och vi kan se att visstidsanställningarna blir allt fler. Utan fast anställning och med sämre löner och anställningsvillkor än äldre har man sämre förutsättningar att skapa sig en god tillvaro. Därför vill vi att den som har haft ett ”ofast jobb” i två år, oavsett anställningsform, ska erbjudas en fast anställning.

Villkoren för föräldrar ska förbättras genom att föräldrapenningstillägget förlängs från fem till sex månader.

Vi vill dessutom införa en modell för generationsväxling där anställda över 61 år kan arbeta deltid mot en något reducerad lön men med full pensionspoäng. Detta för att ta tillvara äldre medarbetares erfarenhet samtidigt som vi ger möjlighet för akademiker, unga och nyanställda att få en god start som anställda i Svenska kyrkan.

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.