Jungfrufödelsen och Jackelén

Biskop Antje Jackeléns svar i ÄB-utfrågningen förra veckan, om hon anser att Jesus är Guds son, kräver ett teologiskt förtydligande anser Martin Lembke, doktor i religionsfilosofi.

Att arianerna trängdes tillbaka under senare delen av 300-talet hade sina sociala och politiska orsaker, men naturligtvis även sina teologiska. Liksom övriga kristna på den tiden (och till skillnad från Jehovas vittnen idag) ansåg de att den historiske Jesus från Nasaret rätteligen kan tillbes. Till skillnad från sina niceo-konstantinopolitanska meningsmotståndare (och i likhet med Jehovas vittnen idag) ansåg de samtidigt att Jesus visserligen är ”gudomlig” men dock inte på samma nivå som Gud.

Det religiöst problematiska i denna situation, alltså detta att i praktiken tillbe någon som man i teorin inte anser vara Gud, var biskop Athanasios och de andra homoousianerna (”av samma väsen”-förespråkarna) inte sena att påtala: ”Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” Arianerna tycks ha famlat efter motargument.

Efter att ha lyssnat på utfrågningen i Gottsunda kyrka av ärkebiskopskandidat Antje Jackelén kommer jag återigen att tänka på detta antika drama. ”Tar man jungfrufödelsen som en biologisk fråga så har man faktiskt missat hela poängen”, svarade Lundabiskopen när hon blev ombedd att förklara i vilken mening hon anser att Jesus är Guds son. Vad jungfrufödelsen egentligen handlar om, fortsatte hon, är att evangelisten Lukas med hjälp av ”mytologiskt språk”, som användes på ett liknande sätt även i andra antika sammanhang, ville framhäva det unika med Jesu födelse.

Om Maria hade sex innan hon blev gravid är således, om jag tolkar Jackelén korrekt, teologiskt irrelevant. Jag kommer att tänka på de antika kristologiska stridigheterna eftersom jag tar för givet att Jackelén och Svenska kyrkans övriga biskopar och ärkebiskopskandidater helhjärtat stämmer in i vittnesbördet från 300-talets kristna: Det är tillbörligt och rätt att säga, exempelvis, ”jag tillber dig, Jesus, jag prisar och ärar dig”. Den konciliesanktionerade motiveringen till denna fornkyrkliga praxis kom att preciseras successivt under senantiken. Den centrala idén torde vara bekant: Jesus kan rätteligen tillbes eftersom han är personligt identisk med Sonen i den heliga Treenigheten.

Gentemot i synnerhet ”nestorianerna” framhölls just detta att Jesus och Sonen, Guds eviga Logos, är en och samma individ, ett och samma subjekt. Därför är Jesus, enligt detta synsätt, trots att han är sann människa i kraft av sin mänskliga natur, inte en mänsklig person. Han är en gudomlig person: den andra gudomspersonen. Det är hans unika, eviga identitet.

Antag nu, i linje med denna senantika kristologi, att Maria, theótokos, blev havande med den andra gudomspersonen. Till skillnad från all annan mänsklig avkomma var barnet i hennes mage inte en mänsklig person. Vore det då att ”missa hela poängen” om man drar slutsatsen att Maria inte heller blev havande på samma sätt som alla andra kvinnor? Att hon faktiskt blev gravid på ett unikt sätt genom den helige Ande, trots att hon aldrig haft sex? Jag har naturligtvis svårt att tro att det var detta som Jackelén, som är en skarp tänkare, ville säga med sitt uttalande.

Kanske ville hon bara påpeka att Marias eventuellt biologiska jungfrulighet inte låter sig utläsas ur evangelierna? Jag misstänker dock att hon inte bara avsåg att ge en exegetisk kommentar utan att hon också tog tillfället i akt att göra en teologisk markering. Men vilken, i sådana fall? Att Jesus är värd tillbedjan trots att han inte är Gud? Bort det, att Jackelén skulle vara arian! Att Jesus är en mänsklig person, avlad på naturligt vis, i vilken Gud har tagit sin boning? Tveksamt, ty varför är han då värd tillbedjan? Att Jesus inte är värd tillbedjan, när allt kommer omkring? Jag famlar som synes efter trovärdiga gissningar. Det vore angeläget, enligt min mening, att helt enkelt få ett teologiskt förtydligande.

Martin Lembke
Doktor i religionsfilosofi, Lunds Universitet

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,
29 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
medlem
Jackelén har väl ingen anledning att förtydliga sin arianism, nu när manegen ändå är krattad för henne. Hon blir ÄB om hon tiger, talar hon riskerar hon sin karriär. Bra att du försöker ändå...
Allan Karlsson
Det var fler som fick frågan om jungfrufödseln men de tiger och det är nog lugnast ror jag. Det ät något i detta som går över våra och allas förstånd så vi skall inte försöka göra oss till att vi vet, det gör vi inte någonsin.
Andreas Holmberg
Var Johan Dalman och Cristina Grenholm så mycket tydligare då? OK att Jackelén som favorit bör tåla att granskas lite extra, men det jag tycker var så tråkigt med hearingen var att det nästan lät "mainstream" att sväva på målet när det gällde huruvida Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed ger, huruvida det finns något att frukta efter döden (eller också var svaret ganska tydligt i de flesta fall, nämligen: det finns inget sådant) och huruvida Jesus föddes av en biologisk jungfru eller hade en jordisk biologisk far (Josef trots allt? en romersk soldat? någon annan kandidat?). Det sorgliga är, menar jag, hela den process som gör att vanliga, troende präster av båda könen sorteras ut tidigt i ledarframvaskningen för att de inte bekänner sej till den enda sanna C- och S-läran om ämbete, äktenskap och Gud vet allt, medan kristologi (läran om Kristus) och soteriologi (läran om frälsningen) framstår som något mindre viktigt. Man måste vara strikt könsneutral vad gäller såväl ämbete som äktenskap, men om de prästvigda sedan förnekar Kristi gudom eller försoningen eller helvetet har de politiska partierna inga synpunkter. Kan det bli annat än galet med bocken som trädgårdsmästare?
Sven Andersson
Inte intresserar sig S och C för jungfrufödelsen. Dom vill ha en liberalteologisk (vidsynt, tolerant) ärkebiskop, som är lätthanterlig och oengagerad. SÅ STYRS AVENSKA KYRKAN!
Lisbeth B Åkerman
Varifrån ska detta teologiska förtydligande komma? Det kan knappast vara ett resultat av ett beslut, vare sig auktoritativt eller demokratiskt. Varje människa måste ha sin egen hypotes så sann som någonsin möjligt utifrån individens förmåga att fatta. Och inte pracka sin uppfattning på någon annan utan vara ödmjuk och akta sig för att vara tvärsäker och därmed riskera att fjärma i stället för att närma både sig själv och dem man pratar med och påverkar. Det är ingen vanlig kvalifikation som betygsättes, graden av den helige Andes kommande över en. Sedan, om man ska tillbedja Jesus, kan man inte heller fatta beslut om mer än personligt. Ingen annan kan avgöra ens relation till Jesus och Gud. Personligen ber jag i Jesu namn, till Gud, det känns bra för mig. Jag minns Jesu ord att då han kommer tillbaka kan lärjungarna tillbe honom. Han gick upp och in i Fadern igen och gav oss den helige Ande. Människans tro prövas ständigt, vi kan inte begära bekräftelse av Gud, vi måste växa i tro i det fördolda. När våra ögon öppnas så kan vi alltmer uppfatta Herrens tecken och närhet genom skapelsen och våra medmänniskor och den helige Andes kraft och tröst.
olov sandegard
Det är, som jag ser det, nödvändigt att kyrkan accepterar olika synsätt i frågan om jungfrufödseln, om vi inte ska hamna i oändliga teologiska sektstrider. Uttrycket "Sann Gud OCH sann Människa" lämnar helt klart utrymme för detta.
Stefan Wängerstedt
KAN DU HÖRA HONOM KOMMA... (ur En döddansares visor (1930)) Kan du höra honom komma - ej i buller och gny, ej i tordönets sprakande dunder - Nej, han vandrar i sin örtagård lik himmelens sky i morgonens solstänkta lunder - - Kan du höra honom komma, att han kommer som en psalm - så mjuk och så drömmande stilla han vandrar dig till mötes i dagarnas kvalm och han vill dig inte alls något illa. Ty han talar ej latin - som den grå teologin vilken halkat på sin egen halhets halka - Men han talar som en ton ur en mjuk violin och han talar såsom aftonens svalka. (Nils Ferlin)
medlem
Jackelén borde bli fråntagen rätten att utöva ämbetet på grund av villolära. Men hon är ÄB-kandidat! Det som fornkyrkans martyrer led döden för och som kyrkan avvisade i Nicaea driver hon! Arius är ett skällsord i kristna länder i SvKy blir han nu en hjälte! Historielös, bekännelselös blir kyrkan...
Lukas
Antje Jackeléns teologi skiljer sig inte från KG Hammars. Men hon är kvinna. KG Hammar kunde man bemöta och ifrågasätta. Men om man reagerar över Antje Jackeléns teologi då får det heta "kvinnoprästmotstånd". Då tystas kritikerna och behandlas som bakåtsträvare och mörkermän.
En anonym en
Allt detta teologiserande, kristologiserande, analyserande - är inte detta egentligen bara ett sätt att be Jesus att dra åt helvete? Jag tycker det. Det finns en sorts dold arrogans i det där. Man vill ha Jesus UNDER KONTROLL för annars kan man lixom riskera att själv bli "utsatt" för Honom. Trollet kan ju plötsligt komma och ta en om man inte har full intellektuell koll på vad det är för någonting.
8

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Linköpings stift
Strängnäs stift
Linköpings stift
Göteborgs stift
Stockholms stift
Luleå stift