Svenska teologiska institutet

Öppna dörren för imamer

REPLIK. Svenska teologiska Institutets port bör öppnas även för Jerusalems teologiskt lärda imamer till viktiga möten med judiska och kristna kollegor, anser debattör Peter Forslund.

Det är nu 48 år sedan jag för första gången steg in genom porten till Svenska Teologiska Institutet på Profeternas gata 58 i västra Jerusalem. Sedan dess har jag återvänt flera gånger. Mitt allra starkaste minne från STI är när jag satt med och fikade i institutets vardagsrum tillsammans med Ahmran, den samaritanske översteprästen. I början av 80-talet besökte jag Israel som reseledare för en grupp unga ledare inom LO. Mötet med direktor Göran Larsson på STI var mycket uppskattat bland det unga fackföreningsfolket.

I den pågående debatten i Kyrkans Tidning om STI, förordar Göran Larsson att STI ska ha ett teologiskt fokus på judendomen och de judisk-kristna relationerna, akademiskt utbyte, och i förlängningen kamp mot antisemitism. 

Jag känner stark sympati för Göran Larssons resonemang. Vi kristna måste ständigt lyfta och utforska judendomen som en grund och förutsättning för kristendomen. 

Men att förespråka interreligiös verksamhet utan att ens nämna islam känns inte komplett, särskilt när denna verksamhet ska äga rum i det mångreligiösa Jerusalem. STI:s port bör öppnas även för Jerusalems teologiskt lärda imamer till viktiga möten med judiska och kristna kollegor.

Göran Larsson har rätt i att kampen mot antisemitism är oerhört viktig – men det är också kampen mot islamofobi. Om man samordnar dessa bägge kamper stärks respekten för mångfald och demokrati. Om inte i Jerusalem, var då? Om inte nu, när då?

Mer inom samma ämne
Svenska teologiska institutet
Svenska teologiska institutet
Svenska teologiska institutet
Svenska teologiska institutet
Svenska teologiska institutet
Svenska teologiska institutet
Svenska teologiska institutet