Ställ inte den enes tro på sanning mot den andres

Det är lovvärt att ärkebiskopskandidaterna uppfattade frågan om Jesus och Mohammed som provocerande och inte vågade beskriva sin egen tro som överlägsen den andres. Det skriver åtta professorer i Uppsala.

”Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed gör?” – denna fråga ställdes till kandidaterna i ärkebiskopsvalet under hearing. Nu diskuteras de svar som kandidaterna har gett men det vi menar bör problematiseras är själva frågan. Att Svenska kyrkans biskopars tro på Kristus måste ställas mot den andres tro på sanning är fel. Det är särskilt fel när vi talar om en majoritetskyrka i ett samhälle präglat av en stark och fortfarande växande islamofobi.

Att kandidaterna blev obekväma med frågan och att deras svar av många uppfattas som osäkra hedrar dem, menar vi. I dagens Sverige, där muslimska medborgares tro och normer ständigt pekas ut som problematiska, bör vi undvika att bidra till kontrasteringar av det slag som frågan om ”Jesus och Muhammed” gör. Det är lovvärt att kandidaterna uppfattade frågan som provocerande och att de ”inte vågade” beskriva sin egen tro som överlägsen den andres.

Som professorer i olika religionsvetenskapliga ämnen och med olika personliga trosuppfattningar och religiösa bakgrunder är vi helt överens om att arbetet mot diskriminering av den muslimska minoriteten är oerhört viktigt. Det är först när vi har ett samhälle där vi har samma värde, som skarpa formuleringar om majoritetens tro inte riskerar att förtrycka människor med annan tro.

Kajsa Ahlstrand, Gustaf Leanders professor i missionsvetenskap

Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap särskilt diakonivetenskap

Göran Eidevall, professor i gamla testamentets exegetik

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi

Carl-Henric Grenholm, seniorprofessor i etik

Eva Hellman, professor i religionshistoria

Mattias Martinson, professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning

Elena Namli, professor i teologisk etik

 

 • 53 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Mats Rimborg

  Kan någon föreställa sig att Volvos VD skulle säga att ni kan lika gärna köra BMW eller Mercedes för oavsett vilket bilmärke ni väljer kommer ni ändå fram till samma mål? Lika opassande är det för en biskop att säga att det spelar ingen roll vilken religion man har för vi tror ändå alla på samma Gud. Vi ska förstås ändå ha respekt för dem som väljer en annan bil eller religion, eller att vara utan det eller eller andra, och anstränga oss för att samsas med dem på vägarna och i samhället. Men det finns ingen anledning att vara så självutplånande att man inte kan förespråka sitt eget samfund, särskilt inte om man kandiderar till att bli dess främste företrädare.

 • Gun-Britt Karlsson Stigtomta

  Håller med er åtta! Tack för att ni sa ifrån!!

 • Andreas Holmberg

  Ja, Mats har rätt. Fast när det gäller BMW och Mercedes contra Volvo kan man ju faktiskt mycket väl komma fram till samma mål vilket märke man än väljer. Och en generös handlare kan ibland hänvisa till konkurrenten när han saknar någon attiralj. Men här står mer på spel än så.

  Enligt ärkebiskopskandidat Dalman (m.fl.) kommer alla hur som helst till himlen, så kyrkan är väl enligt honom mest till för dem som är roade av just den kristna typen av andliga övningar (jfr Hedenius´ profetia http://www.efsidag.blogspot.se/2007/08/hedenius-profetia.html ). Som någon påpekade kan med den synen inga frågor ö.h.t. vara salighetsfrågor. (Apropå Persenius´ utsaga att äktenskapsfrågan inte är någon salighetsfråga).

  Man behöver inte fördöma någon enskild eller någon grupp (det är inte vår uppgift) för att konstatera att de löften vi har om evigt liv och salighet är knutna till Jesus och tron på honom. Vi kan be om och hoppas på vad som helst, men vi kan bara lova folk det Jesus lovar. Och är man inte övertygad om att Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed, ja, ger ett sant erbjudande som gäller alla människor, förstår jag inte varför man kandiderar till posten som ärkebiskop.

 • Undrande

  Dessa proffesurer som backar upp kandidaterna, vist har de rätt i att frågan är omöjlig att svara på, hur man än svarar blir det fel, men en biskop måste vara apologet, en säljare som inte tror på sin egen produkt, kan inte sälja.

 • Malin

  "Säljer" man religion?

 • medlem

  Detta är ju helt sjukt. Av missriktad hänsyn till en muslimsk minoritet har det blivit en dygd att förneka det som man led martyrdöden för i fornkyrkan och bakom järnridån!

 • Hans Ucko

  Tänk om professorerna dessutom hade hävdat att begrepp som "tro som överlägsen", vare sig det rör sig om kristen tro, muslimsk tro, animistisk tro, vare sig den är i majoritet eller inte, inte finns med i ordlistan. ’Tro’ vet inte vad ’överlägsen’ betyder. Det är ju tragiskt att läsa kommentarer med jämförelser som ”Kan någon föreställa sig att Volvos VD skulle säga att ni kan lika gärna köra BMW eller Mercedes för oavsett vilket bilmärke ni väljer kommer ni ändå fram till samma mål?” Men dit har vi kommit efter att ha framställt kristen tro som yttersta eller yppersta sanning, när det är uppenbart att ”truth is in the eyes of the beholder.”

 • Namn

  Hur mycket ni än anstränger er, bästa professorer, så är det ett historiskt faktum att Mohammed var en aggressiv härförare. Det som skiljer Mohammed och Jesus är avsevärt mer än det som förenar dom!

 • Tobias

  Så muslimer blir diskriminerade om man bekänner Jesus som vägen till Gud? Jag tror inte de bryr sig förutom att de menar att vi kristna har fel.
  Tolerans betyder inte att man måste hålla med den andre utan att man respekterar den andre trots skillnader. Man måste inte sudda ut skillnader mellan Islam och kristen tro för att de inte ska bli förtryckta!

 • Christoffer

  Vilket trams!

  Det är skillnad på hur man ser på sanningsanspråk och hur man ser på andra människor. Jag har full respekt för muslimer och de anser i allmänhet att jag har fel, men kan respektera mig tillbaka.

  DET är vad vi behöver i ett tolerant, pluralistiskt samhälle, inte att alla tycker lika.

  Jag hoppas muslimska företrädare kan klargöra att för dem är Jesus och Muhammed INTE likvärdiga.

 • Sidor