Vi behöver ha besked!

Är Wanja Lundby-Wedin och Mats Hagelin jäviga om de som ledamöter i Kyrkostyrelsen beslutar om en enorm beställning till ett förlag i vilkets moderbolags styrelse de sitter? Frågan ställs av Jan H Börjesson, domkyrkoorganist i Kalmar.

I Dagens Nyheter onsdagen 2017-01-25 skriver Maria Schottenius att inget direktiv från Kyrkostyrelsen finns om musiken i kyrkohandboksförslaget. Om detta stämmer arbetar tjänstemännen på Kyrkans hus i Uppsala utan något som helst mandat.

Det finns ett beslut om att man skall ta fram ”glad, enkel och folklig musik” vilket också resulterade i publikationen ”Gudstjänstsång”, men aldrig någonsin har Kyrkostyrelsen fattat beslut om att detta material skall finna vägen in i en ny kyrkohandbok.

Vidare påstår Schottenius att Kyrkostyrelsen fattat beslut om att skicka ut denna kyrkohandbok (som ännu inte vare sig färdigställts eller beslutats) efter att den tryckts. Verbum ägs av Berling Media i vilkens styrelse två ledamöter av Kyrkostyrelsen sitter – 1 vice ordförande Wanja Lundby-Wedin och 2 vice ordförande Mats Hagelin. Om detta förlag, som av tradition trycker de flesta av kyrkans officiella böcker, får uppdraget föreligger en jävssituation ifall ovan nämnda personer deltar i beslutet. Kyrkostyrelsen måste alltså vinnlägga sig om en klanderfri upphandling av detta uppdrag.

Dessa mycket allvarliga fakta måste verifieras av Kyrkostyrelsen. Jag läser de protokoll från Kyrkostyrelsen som finns utlagda på handboksarbetets hemsida, men de direktiv som finns där nämner inte musik med ett endaste ord.

Finns det några direktiv från Kyrkostyrelsen som inte presenterats på hemsidan? I så fall var? Är Wanja Lundby-Wedin och Mats Hagelin jäviga om de som ledamöter i Kyrkostyrelsen beslutar om en enorm beställning till ett förlag i vilkets moderbolags styrelse de sitter?

Jan H Börjesson
Kalmar

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.