Kyrkovalet

Vi inom POSK är lojala mot fattade beslut

DEBATT. Är du engagerad i POSK har du också ställt dig bakom det demokratiskt tagna beslutet kring vigsel av par av samma kön, skriver Linda Isberg.

Lennart, om du med uttalandet ”tycka och agera efter eget huvud” syftar till att vi inom POSK, som individer, är fria att ta ställning i aktuella frågor så stämmer det. Detta till skillnad från ett partipolitiskt tänkesätt där olika partifraktioner driver frågor mot varandra.

Vårt program är vårt gemensamma tak som vi alla står under, programmet rymmer dock frihet för var och en att tänka och reflektera själv i enskilda frågor. Är du engagerad i POSK har du också, precis som vårt program talar om, ställt dig bakom det demokratiskt tagna beslutet kring vigsel av par av samma kön.

Det finns ingen inom POSK som driver frågan om att riva upp detta beslut, vi är lojala mot fattade beslut. Om man av någon anledning har problem med den ordningen, eller om det är viktigt för en att tydligt ifrågasätta beslutet, finns det andra nomineringsgrupper att vända sig till, då väljer man rimligtvis inte att engagera sig för POSK.

På ett personligt plan vill jag också få sagt att jag inte på något sätt är självdestruktiv, snarare förhåller det sig så att jag har en stark självrespekt. Det hade varit ohållbart för mig, som öppet homosexuell prästvigd kvinna att ingå i ett sammanhang där jag hade upplevt både mig själv och min familjebild vara ifrågasatt.

Mer inom samma ämne
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet