Följ kyrkovalet på kyrkanstidning.se

Följ valet med Kyrkans Tidning och få de senaste resultaten och kommentarerna

Det slutgiltiga valresultatet dröjer till månadsskiftet oktober-november.

 

Fakta: Kyrkovalet

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

 

Kyrkofullmäktige - lokalt

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar i ditt pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

 

Val till stiftet - regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

 

Val till kyrkomötet - nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Källa: Svenska kyrkan