Hur ser Socialdemokraterna på Jesus?

Johan Garde ledamot i POSK:s stiftsförening i Linköping

DEBATT. Jesus nämns underligt nog inte i Socialdemokraternas program. Det gör inte heller Fadern eller Anden. Inte ens formuleringen Gud används, skriver Johan Garde (POSK).

Jag finner det mycket underligt att Lennart Hallengren i Kyrkans Tidning nummer 13/17 anser att de svar som Linda Isberg och Hans-Olof Andrén ger inte räcker då de båda hänvisar till att det genom demokratiska beslut är fastslaget att det inom Svenska kyrkan ryms flera uppfattningar om äktenskapet.

Men då Hallengren lyfter frågan om POSK:s otydlighet så skulle jag som förtroendevald i POSK vilja ställa en fråga om det som jag anser vara otydligt i socialdemokraternas kyrkopolitiska program för 2018–2021. Jag skulle vilja veta hur Socialdemokraterna ser på Jesus.

Om det nu är så att en nomineringsgrupp måste avkräva sina representanter ställningstaganden i varje enskild fråga och det inte kan anses nog med att hävda att man följer det som är fastslaget i kyrkoordningen så är detta en relevant fråga. Jesus nämns underligt nog inte i Socialdemokraternas program. Det gör inte heller Fadern eller Anden. Inte ens den icke-trinitariska formuleringen Gud används.

I POSK:s program står det däremot att ”Vi behöver tala tydligt om Herren Jesus Kristus som varje människas befriare och frälsare” och att ”evangeliet om Jesus Kristus som vår frälsare och befriare får inte gå förlorat och ersättas av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor”.

I inledningen till kyrkoordningens första kapitel står det att ”den kristna kyrkan bekänner en enda Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden – som skapar, frälser och ger liv” och i andra kapitlets inledning så står det om församlingens grundläggande uppgift bland annat att ”syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro”.

Står det Socialdemokratiska arbetarepartiet och partiets förtroendevalda för dessa ställningstaganden eller får representanterna tycka efter eget huvud?

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Johan Garde, ledamot i POSK:s stiftsförening i Linköping

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
2265

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Uppsala stift
Göteborgs stift
Luleå stift
Uppsala stift
Stockholms stift