Stark framtid för judiska studier vid CTR

Alexander Maurits prefekt vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

REPLIK. Krister Stendahls professur läggs i träda vid årsskiftet. Men vi hoppas på ett fortsatt samarbete såväl med Svenska kyrkan och STI som med våra judiska vänner, skriver Alexander Maurits, prefekt vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Att ett antal svensk-anknutna judar boende i Israel i Kyrkans Tidning skrider till försvar för sin vän Jesper Svartvik får uppfattas som ett uttryck för medmänsklighet.

Jag vill ta tillfället i akt att å Centrum för teologi och religionsvetenskaps (CTR) vägnar tacka skribenterna för det sätt varpå de välkomnat våra studenter vid gudstjänster och i det privata sabbatsfirandet. Under en av mina tjänsteresor till Jerusalem har jag själv åtnjutit denna gästfrihet och insett hur viktig öppenheten är för att öka förståelsen för judisk tro och judiskt liv.

Förspelet till att Jesper Svartvik vid årsskiftet lämnar sin professur i religionsteologi vid STI rymmer förvisso både ”visselblåsare”, ”Kafkaliknande processer” och brister i arbetsmiljön, men den version av berättelsen som nu cirkulerar kan inte göra anspråk på att återge sanningen. Vad gäller frågan om transparens så hör det till sakens natur att, även i vanliga fall, hantera personalärenden med diskretion.

Judaistik är ett spetsämne vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Vi har flera lärare som forskar inom detta fält. Även när det gäller kristendomens judiska rötter har vi ett antal medarbetare som publicerat sig i internationellt framstående sammanhang och som återkommande undervisar om detta. Vi har därtill ytterligare en professur, generöst finansierad av Lunds missionssällskap, som har ett tydligt fokus på religionsdialog och ekumenik.

Krister Stendahls professur i religionsteologi läggs förvisso i träda vid årsskiftet, men tillsammans med våra samarbetspartners kommer Lunds universitet också i framtiden att stå sig starkt inom fälten judiska studier och interreligiösa relationer. Vi hoppas också på ett fortsatt samarbete – såväl med Svenska kyrkan och STI som med våra judiska vänner.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Alexander Maurits, prefekt vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.